Kariprazyna – w jakich grupach chorych przynosi największe korzyści? Na podstawie rzeczywistych doświadczeń klinicystów

Pomimo postępów zachodzących w farmakoterapii schizofrenii leczenie pacjentów z objawami negatywnymi nadal pozostaje suboptymalne.

Jednym z leków wykazujących największą skuteczność w leczeniu tej grupy chorych jest kariprazyna – częściowy agonista receptorów dopaminowych D2/D3.  W większości dane dotyczące stosowania kariprazyny pochodzą z przeprowadzonych badań klinicznych. W niedawno opublikowanej pracy Fagiolini i wsp. przedstawili podsumowanie doświadczeń lekarzy praktyków związane ze stosowaniem tego leku w grupie pacjentów ze schizofrenią. Podawanie kariprazyny jest rekomendowane w szczególności w grupie pacjentów z przeważającymi objawami negatywnymi. Pozostałe grupy odnoszące znaczące korzyści, w których kariprazyna może być rozważana jako lek pierwszego rzutu, to pacjenci w młodym wieku z pierwszym epizodem psychotycznym oraz chorzy, u których występowały znaczące działania niepożądane podczas leczenia innymi grupami leków przeciwpsychotycznych. W przypadku objawów pozytywnych poprawa jest widoczna szybciej (średnio po około miesiącu leczenia) niż w terapii objawów negatywnych. W swoim opracowaniu Fagiolini i wsp. zawarli także dane na temat najczęściej stosowanych dawek i schematów terapeutycznych z użyciem kariprazyny, m.in. możliwych korzyści wynikających z łączenia leku z benzodiazepinami u pacjentów z pobudzeniem. Wnioski zostały sformułowane na podstawie danych uzyskanych od psychiatrów różnych narodowości stosujących lek w swojej praktyce klinicznej w terapii personalizowanej, a więc mają charakter ogólny i poruszają zagadnienia psychofarmakologiczne, które dotychczas nie zostały wyczerpująco omówione w literaturze.

Sponsorzy serwisu