Pacjent ze schizofrenią z objawami negatywnymi – jak wygląda codzienność?

Wycofanie społeczne i emocjonalne dotykające pacjentów ze schizofrenią z objawami negatywnymi przekłada się na upośledzenie ich funkcjonowania w życiu codziennym.

Aż 63% chorych doświadcza problemów w zakresie wykonywania czynności domowych, z czego u 45% pogorszenie jest widoczne w dużym lub bardzo dużym stopniu, przejawiając się np. zaniedbaniem higieny osobistej. Największą trudnością dla pacjentów jest samodzielne inicjowanie wykonywania codziennych czynności (tylko 4% z nich przejawia samodzielność w tym zakresie). Większość chorych jest w stanie podjąć takie działania jedynie po zmotywowaniu przez osoby z najbliższego otoczenia. Brak samodzielności uwidacznia się także w procesie leczniczym – prawie 80% pacjentów stale lub okresowo odbywa wizyty u lekarza z opiekunem albo korzysta z wizyt domowych. Jedynie 26% chorych stawia się samodzielnie na wizyty u psychiatry. W zakresie korzystania z terapii wspomagających i pozafarmakologicznych sytuacja jest jeszcze trudniejsza – ponad połowa pacjentów ze schizofrenią z przeważającymi przetrwałymi objawami negatywnymi nigdy nie korzystała z zajęć rehabilitacyjnych. W związku z tym należy mieć świadomość, że skuteczność procesu terapeutycznego jest w znacznej mierze uzależniona od pomocy innych osób. Pacjenci samotni i pozbawieni pomocy najbliższych powinni być traktowani jako grupa ze spodziewanym gorszym compliance, a nadzór nad nimi wymaga szczególnej uwagi.


Sponsorzy serwisu