Koszty medyczne leczenia schizofrenii to nie wszystko – czy wiemy, ile wynoszą rzeczywiste straty finansowe?

W większości dostępnych analiz dotyczących finansowych strat związanych ze schizofrenią ocenia się koszty medyczne.

Tymczasem wydaje się, że niedoszacowane, ale istotniejsze są straty związane z utratą produktywności pacjentów oraz zmniejszeniem produktywności i dodatkowymi obciążeniami ich opiekunów.

Schizofrenia znajduje się w niechlubnej czołówce chorób generujących najwyższe wydatki ZUS na świadczenia. W szczególności problem dotyczy pacjentów z przeważającymi objawami negatywnymi, spośród których aż 90% otrzymuje świadczenia społeczne w związku z zachorowaniem. Biorąc pod uwagę często przewlekły charakter choroby, koszty są eskalowane w czasie i zwykle mają charakter stały. Odrębnym zagadnieniem są jeszcze wyższe korzyści utracone.

Jak wynika z raportu „Schizofrenia z objawami negatywnymi” opracowanego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, prawie 80% pacjentów nie jest zdolnych do podjęcia lub kontynuowania pracy, co przekłada się średnio na 2200 zł dochodów traconych co miesiąc przez każdą osobę dotkniętą chorobą. Sumarycznie średnie roczne koszty społeczne wynikające jedynie z utraconej produktywności każdego pacjenta ze schizofrenią z przeważającymi objawami negatywnymi wynoszą prawie 50 000 zł i prognozowany jest ich wzrost. Choroba dotyka często młodych osób w wieku produkcyjnym, a więc jej koszty gospodarczo-społeczne są szczególnie dotkliwe.