Pierwszy odcinek z 3. edycji "Psychiatrii bez granic"!

Nowe postrzeganie schizofrenii zaprezentowane w klasyfikacji ICD-11 – co się zmieni w praktyce klinicznej?

ICD-11 ma być narzędziem dla praktyków klinicznych, badaczy i pacjentów służącym lepszej i sprawniejszej identyfikacji osób, które potrzebują pomocy w zakresie zdrowia psychicznego, tak aby leczenie tej grupy pacjentów było możliwie najbardziej skuteczne. Paradoksalnie, ze względu na ograniczony dostęp do psychiatrów na świecie, nie oni będą głównymi odbiorcami tego dokumentu. Najprawdopodobniej staną się nimi lekarze pierwszego kontaktu oraz opiekunowie środowiskowi. Zachęcamy więc szerokie grono lekarzy do wysłuchania dyskusji dotyczącej postrzegania schizofrenii jako choroby opisywanej nie w formie ścisłych kategorii, lecz raczej w formie wymiarowej (odnoszącej się do określonej cechy klinicznej). O tym, w jaki sposób takie podejście może poprawić skuteczność leczenia schizofrenii, porozmawiają prof. Istvan Bitter i prof. Piotr Gałecki.

Chcesz wziąć udział? Zapisz się na naszej stronie > https://podyplomie.pl/psychiatria/webinars/52

Jakie tematy poruszymy?

  • codzienne dylematy związane z nową klasyfikacją chorób psychicznych ICD-11 (ścisłe kryteria czy ogólne wskazówki diagnostyczne, zawężenie pola decyzji czy ryzyko niskiej rzetelności rozpoznań)
  • współchorobowość somatyczna pacjentów cierpiących na schizofrenię z przeważającymi objawami negatywnymi – jak zapobiegać skróceniu oczekiwanego czasu życia
  • doświadczenia płynące ze stosowania kariprazyny na Węgrzech – wskazówki dla polskich klinicystów