Wyniki dla: "Piotr Pruszczyk"

Wyniki 76 - 100 z 1152 | Na stronie: 10 25 50
i leczenie zatorowości płucnej , precyzyjnie opisane przez prof. Piotra Pruszczyka. Zeszyt uzupełnia ostatnia część omawiająca postępy w chirurgii ... Prof. dr n. med. Piotr Andziak
Adama Antczaka, Michała Myśliwca i Piotra Pruszczyka łączy pokolenia. Jest w niej i świeże spojrzenie młodości, i doświadczenie wytrawnych mistrzów ... małych naczyń Joanna Kur-Zalewska, Witold Tłustochowicz INNE UKŁADOWE CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ Polimialgia reumatyczna Arkadiusz Chlebicki, Piotr Wiland ... Zapalenie tkanki tłuszczowej Beata Nowak, Piotr Wiland Rumień guzowaty Renata Sokolik, Piotr Wiland Nawracające zapalenie chrząstek Beata Maciążek
. Dariusz Wojciechowski), do działu echokardiografii poświęconego zatorowości płucnej (prof. Piotr Pruszczyk z zespołem), zapoznacie się z zagadką
Pod redakcją: Piotra Pruszczyka i Tomasza Hryniewieckiego Oprawa: twarda Objętość: 680 str. Wymiary: 210x297 mm ... wszystkich osób zaangażowanych w powstanie „Kardiologii”, tj. Autorów i całego zespołu redakcyjnego, chcieliśmy wyrazić nadzieję, że ta książka trwale wpisze się w nauczanie studentów i lekarzy. Piotr Pruszczyk           Tomasz Hryniewiecki ... Ciurzyński • Echokardiografia przezprzełykowa Katarzyna Kurnicka, Piotr Pruszczyk • Echokardiografia obciążeniowa Edyta Płońska-Gościniak, Zbigniew
Pod redakcją: Piotra Pruszczyka i Tomasza Hryniewieckiego Oprawa: twarda Objętość: 680 str. Wymiary: 210x297 mm ... wszystkich osób zaangażowanych w powstanie „Kardiologii”, tj. Autorów i całego zespołu redakcyjnego, chcieliśmy wyrazić nadzieję, że ta książka trwale wpisze się w nauczanie studentów i lekarzy. Piotr Pruszczyk           Tomasz Hryniewiecki ... Kośmicki, Tomasz Chwyczko • Echokardiografia Barbara Lichodziejewska, Michał Ciurzyński • Echokardiografia przezprzełykowa Katarzyna Kurnicka, Piotr
Neurologia
Piotr Pruszczyk, Anna Kostera-Pruszczyk
prof. dr hab. med. Adam Torbicki 1 prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk 2 ... Piśmiennictwo 1. Torbicki A, Perrier A, Konstantinides S, Agnelli G, Galie N, Pruszczyk P, Bengel F, Brady AJ, Ferreira D, Janssens U, Klepetko
oraz zdjęć, a koordynowane było przez trzech głównych redaktorów: prof. Piotra Pruszczyka, prof. Adama Antczaka i prof. Michała Myśliwca. Zwiastunem
komentarz i nowe algorytmy postępowania w przypadkach podejrzenia ostrej zatorowości płucnej, których autorami są prof. Adam Torbicki i prof. Piotr ... Pruszczyk z Warszawy będący w grupie piszących te zalecenia. Moje zadowolenie jest tym większe, że prof. Torbicki przewodniczył grupie europejskich
pod redakcją Adama Antczaka, Michała Myśliwca i Piotra Pruszczyka łączy pokolenia. Jest w niej i świeże spojrzenie młodości, i doświadczenie wytrawnych ... Zmiany urazowe i ciała obce w odbytnicy Piotr Narbutt, Adam Dziki Wrzód samotny odbytnicy Michał Spychalski, Adam Dziki Nowotwory odbytu. Michał Mik
Prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk 1 Opracowała Olga Tymanowska
rokowania w tej grupie chorych. 33-37 W międzynarodowej grupie osób zajmujących się tą tematyką, czołowe miejsce zajmuje zespół prof. Piotra Pruszczyka ... 2007 22. Pruszczyk P, Szulc M, Kostrubiec M. Potential clinical application of brain natriuretic peptides in acute pulmonary embolism. Eur Heart J ... with submassive pulmonary embolism. N Engl J Med 2002;347(15):1143-1150 33. Bochowicz A, Kostrubiec M, Pruszczyk P. Serum myoglobin in pulmonary embolism
medVOD
Anna Kostera-Pruszczyk
medVOD
Anna Kostera-Pruszczyk
dr n. med. Olga Dzikowska-Diduch, prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr n. med. Krzysztof Jankowski, dr n. med. Magdalena Koczaj-Bremer, prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk ... Cooperative Pulmonary Embolism Registry (ICOPER). Lancet 1999;353:1386-9. 3. Kostrubiec M, Pruszczyk P. Zatorowość płucna. W: Pruszczyk P, Hryniewiecki T ... value of cardiac troponin T in patients with confirmed pulmonary embolism. Circulation 2000;102:211-7. 18. Pruszczyk P, Szulc M, Horszczaruk G, et al
ostatecznie nie potwierdzono bezpieczeństwa i skuteczności jej stosowania. Konsultacja: prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk 9. U pacjenta z gorączką ... wymienione w pozostałych dystraktorach są mniej prawdopodobne. Konsultacja: prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski 7. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie
Wielka Interna - Kardiologia
Ewa Rzewuska, Piotr Pruszczyk
serce w napisaniu monografii prof. Annie Klisiewicz, prof. Piotrowi Hoffmanowi, prof. Jarosławowi D. Kasprzakowi, prof. Tomaszowi Kukulskiemu ... , prof. Zbigniewowi Gąsiorowi, prof. Andrzejowi Szyszce, prof. Katarzynie Mizi-Stec, prof. Piotrowi Lipcowi, prof. Krzysztofowi Gołbie, prof. Mirosławowi ... Kowalskiemu, prof. Wojciechowi Braksatorowi, prof. Grzegorzowi Piotrowskiemu, prof. Piotrowi Jankowskiemu, prof. Zofii Oko-Sarnowskiej, prof. Oldze
Piotr Pruszczyk 7. Najczęstsze miejsce złamania wskutek osteoporozy to: 1. Dalszy odcinek przedramienia 2. Bliższy koniec kości udowej 3. Kręgosłup
Piśmiennictwo: 1. Dąbrowski A. Objawy chorób układu pokarmowego. W: Antczak A, Myśliwiec M, Pruszczyk P (red.). Wielka Interna. Gastroenterologia cz ... , Myśliwiec M, Pruszczyk P (red.). Wielka Interna. Gastroenterologia cz. II. Warszawa: Medical Tribune Polska, 2011:132-49. 4. Jakubowska A, Wojnarska B
W artykule autorzy przypomnieli pojęcie charyzmy i odnieśli się do jej praktycznego aspektu. Na przykładzie dwójki bohaterów: lekarzy Piotra ... aspektu. Na przykładzie dwójki bohaterów: lekarzy Piotra i Magdaleny pokazali, w jaki sposób można rozwijać poszczególne komponenty postawy ... czytelnicy znają już pewnie Piotra i Magdalenę – bohaterów artykułu zamieszczonego w poprzednim numerze. Przypomnijmy krótko ich sylwetki: Piotr po 10