Wyniki dla: "neurologia, psychiatria-dziecieca, okulistyka, plynoterapia"

Wyniki 1 - 25 z 1495 | Na stronie: 10 25 50
medVOD
, Neurologia po Dyplomie, Chirurgia po Dyplomie, Onkologia po Dyplomie, Okulistyka po Dyplomie, Medical Tribune Stomatologia, Magazyn Weterynaryjny ... , Ginekologia po Dyplomie, Pediatria po Dyplomie, Kardiologia po Dyplomie, Diabetologia po Dyplomie, Dermatologia po Dyplomie, Psychiatria po Dyplomie
Newsy
najczęstsze specjalizacje: choroby wewnętrzne, chirurgię, ginekologię, anestezjologię, neurologię, okulistykę i psychiatrię. Uwzględniono również grupę ... specjalistek w dziedzinach: anestezjologia, choroby wewnętrzne, neurologia i psychiatria, wykazano średni wiek w momencie zgonu niższy niż kobiet w populacji ogólnej.
medVOD
po Dyplomie, Neurologia po Dyplomie, Chirurgia po Dyplomie, Onkologia po Dyplomie, Okulistyka po Dyplomie, Medical Tribune Stomatologia, Magazyn ... Tribune, Ginekologia po Dyplomie, Pediatria po Dyplomie, Kardiologia po Dyplomie, Diabetologia po Dyplomie, Dermatologia po Dyplomie, Psychiatria
intensywnej terapii noworodka, rehabilitacji, neurologii dziecięcej, pediatrii, alergologii i pulmonologii oraz psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej ... z poradniami i pracowniami diagnostycznymi). Na początku 2016 roku do zmodernizowanych i wyremontowanych pawilonów centrum trafiła także okulistyka
Neurologia
Wstęp Formalne oddzielenie psychiatriineurologii nastąpiło stosunkowo niedawno – w 1950 r., gdy powołano American Psychiatric Association. Nikt ... nie kwestionuje jednak zasadniczej łączności obu tych dziedzin medycyny. Dystans między psychiatriąneurologią powiększał się najwyraźniej w połowie ... nie będzie w przyszłości jedynie wspólną częścią psychiatriineurologii, bo już dziś takie ujęcie wydaje się konserwatywne, ale stanie się niezależną
Newsy
Kolejny raz spróbujemy zreformować psychiatrię ... Wolski orazInstytut Psychiatrii i Neurologii. Jak poinformował dr Marek Balicki z zespołu ministra zdrowia ds. pilotażu, prawdopodobnie jako czwarty ... . Jego zdaniem pilotaż nie jest zagrożony i w ciągu 2-3 miesięcy zacznie się materializować. Wkrótce 2-3 lipca w Instytucie Psychiatrii i Neurologii odbędą
Szanowni Państwo! Psychiatrianeurologia przez dziesięciolecia były jedną specjalizacją i do dziś związki te są silne.  ... <<<|Fig. 1>>> Szanowni Państwo! Psychiatrianeurologia przez dziesięciolecia były jedną specjalizacją i do dziś związki ... te są silne. Najnowsze wydanie „Neurologii po Dyplomie” rozpoczynamy ważnym artykułem prof. Łukasza Święcickiego i Dagny Gorostizy dotyczącym zaburzeń
Newsy
z opinii prof. Janusza Heitzmana, kierownika Kliniki Psychiatrii Sądowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, wydanej na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich. ... z opinii prof. Janusza Heitzmana, kierownika Kliniki Psychiatrii Sądowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, wydanej na wniosek ... , np. oddziałów tzw. ścisłego nadzoru. Prof. Heitzman zastrzega jednak, że powstanie tego typu oddziałów rodziłoby możliwość nadużyć psychiatrii do stosowania
Roszady w rankingu „Idealna Klinika” w kategorii „okulistyka”. Zwycięża Klinika Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza ... <<<|Fig. 1>>>Roszady w rankingu „Idealna Klinika” w kategorii „okulistyka”. Zwycięża Klinika Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala ... pod kierownictwem prof. Jerzego Szafkika, plasuje się Klinika Okulistyki Ogólnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie pod kierownictwem
NEUROLOGIA I PSYCHIATRIA Drgawki gorączkowe Maciej Chamielec Nagłe stany w jadłowstręcie psychicznym Anna Śmiech-Mirkiewicz Ostra ataksja u dzieci ... Łukasz Przysło Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych Łukasz Przysło OKULISTYKA Zapalenie tkanek oczodołu i zapalenie gałki ocznej Janusz Michalewski
Neurologia
Historia neurologii w zarysie ... w oddzielną specjalność i pod koniec XIX w. powstawać zaczęły na uniwersytetach pierwsze oddziały, kliniki i katedry nauczania neurologiipsychiatrią ... miejsca duszy stało się rozdzielenie psychiatriineurologii. Psychiatria zajmować się miała duszą, a neurologia ciałem. Z biegiem lat obie
Wydarzyło się w psychiatrii ... Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie to szpital, który wygrał w rankingu „Medical Tribune” na wymarzone miejsce pracy. ... Klinika idealna Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie to szpital, który wygrał w rankingu „Medical Tribune” na wymarzone miejsce pracy
Wydarzyło się w psychiatrii ... psychiatrycznego. W połowie maja spotkały się w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie podczas konferencji zorganizowanej przez Klinikę ... Psychiatrii Dzieci i Młodzieży pod kierunkiem prof. Barbary Remberk i dr Lidii Popek, aby przedyskutować oczekiwania i możliwości wyjścia z impasu. Dr n
Newsy
W projekcie rozporządzenia o specjalizacjach lekarskich Ministerstwo Zdrowia zaproponowało, aby seksuologami mogli zostać jedynie lekarze ze specjalizacją z psychiatrii. ... , neurologii, ginekologii, ewentualnie psychiatrii. Przeciwko zmianie zaprotestowały Polskie Towarzystwo Seksuologiczne oraz Polskie Towarzystwo Medycyny ... ze specjalizacją z psychiatrii. Obecnie o przyjęcie na dwuletnią specjalizację z seksuologii może się starać lekarz posiadający specjalizację z interny
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie niekwestionowanym zwycięzcą (od lat!) wśród placówek psychiatrycznych ... Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie niekwestionowanym zwycięzcą (od lat!) wśród placówek psychiatrycznych <<<|Fig. 1>>> ... ;Prof. dr hab. med. Marek Jarema, kierownik III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie: Wysoka pozycja instytutu
Newsy
, neonatologia – 100 rezydentur, neurologia dziecięca – 17 rezydentur, onkologia i hematologia dziecięca – 23 rezydentury, psychiatria dzieci i młodzieży ... ), neurologii (153) i psychiatrii (219). „W pozostałych dziedzinach medycyny przyznano miejsca rezydenckie w ilości co najmniej 50 proc. zapotrzebowania
Newsy
Rybakowski, profesor nauk medycznych, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; – Dorota Sands, profesor nauk medycznych, Instytut Matki i Dziecka ... Święcicki, profesor nauk medycznych, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; – Andrzej Tokarz, profesor nauk farmaceutycznych, Warszawski Uniwersytet
Wydarzyło się w psychiatrii ... na dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jego kandydaturę komisja konkursowa przedstawiła ministrowi zdrowia, który ostatecznie nominuje ... Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM w Poznaniu. Wyboru dokonało Walne Zgromadzenie Delegatów PTP po tym, jak prezes elekt prof. Bartosz Łoza, kierownik
rodzajach świadczeń medycznych w porównaniu do roku poprzedniego: w przypadku pięciu analizowanych rodzajów poradni ambulatoryjnych (okulistyka ... , tomografia komputerowa, kardiologia, chirurgia urazowo-ortopedyczna, neurologia) od 21 proc. do blisko 35 proc. Jeszcze bardziej drastyczne wydłużenie ... kolejek nastąpiło w przypadku wybranych oddziałów szpitalnych – od 3,5 proc. do ponad 33 proc.” – czytamy w raporcie NIK. Nowy model psychiatrii
Newsy
miejscu ze względu na wysokość podwyżek są: chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne i psychiatria – 4629 zł. Lekarze odbywający specjalizacje w ramach ... anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii onkologicznej, geriatrii, ginekologii onkologicznej, hematologii, neonatologii, neurologii dziecięcej ... , onkologii i hematologii dziecięcej, onkologii klinicznej, patomorfologii, psychiatrii dzieci i młodzieży, radioterapii onkologicznej oraz stomatologii
, Klinika Psychiatrii i Klinika Okulistyki wrocławskiego USK. – Nie ma swoistych badań pozwalających wcześnie zdiagnozować chorobę, a rozpoznanie ... bodźce dźwiękowe, można za pomocą pupilometrii ocenić stan psychoemocjonalny człowieka. Obecnie w Klinice Okulistyki prowadzone są badania grupy ... ich uchwycenie wymaga specjalistycznego sprzętu. Wrocławscy lekarze z Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Kliniki Psychiatrii od mniej więcej
Wydarzyło się w psychiatrii ... na nową placówkę ochrony zdrowia. Środki na jej wyposażenie (5-6 mln zł) planuje pozyskać też z programu unijnego na lata 2014-2020. Poza psychiatrią ... swoje miejsce znalazłaby też neurologia i geriatria. Szpital będzie placówką publiczną. Przystąpi do konkursu NFZ. Przeprowadzka neurologii Zaczęła
O trudnych początkach i pasji, która zmienia wszystko, z dr n. med. Ewą Czaplicką z Katedry i Kliniki Okulistyki Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu rozmawia Olga Tymanowska ... się różnymi dziedzinami okulistyki, pracują z nami w przystosowanych gabinetach. Wspólnie badamy mieszkańców Kołobrzegu, kuracjuszy i turystów. Ta forma ... zdolnymi ludźmi, którym mogę przekazać pasję do okulistyki i tajniki tej wiedzy w taki sposób, w jaki mi kiedyś ją przedstawiono. MT: Gdy pani wybierała
Członkowska i dr Jan Bembenek z II Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przybliżają to zagadnienie w oparciu o aktualne ... Członkowska i dr Jan Bembenek z II Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przybliżają to zagadnienie w oparciu o aktualne
jej zastosowanie budziło kontrowersje bądź było znacznie ograniczone. Obecnie jest wykorzystywana w wielu dziedzinach medycyny, m.in. okulistyce ... , neurologii, urologii, laryngologii, ortopedii. Coraz szersze zastosowanie znajduje też w stomatologii, w której początkowo służyła głównie do leczenia ... ograniczone. Obecnie jest wykorzystywana w wielu dziedzinach medycyny, m.in. okulistyce, neurologii, urologii, laryngologii, ortopedii. Coraz szersze