Wyniki dla: "75, psychiatria-dziecieca"

Wyniki 1 - 25 z 1839 | Na stronie: 10 25 50
Od 1 stycznia 2014 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zasad udzielania świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej. Zmieniono w nim definicję lekarza w trakcie specjalizacji, co oznacza, że lekarz, który rozpoczął specjalizację z psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży, będzie mógł realizować świadczenia w warunkach stacjonarnych. W ambulatorium zaś będzie mógł pracować lekarz, który...
75 miejsc w dziennym domu opieki oraz 60 miejsc w środowiskowym domu samopomocy – taką pulą dysponować będzie planowana w Słupsku inwestycja na terenie kompleksu poszpitalnego przy ulicy Obrońców Wybrzeża. 75 miejsc w dziennym domu opieki oraz 60 miejsc w środowiskowym domu samopomocy – taką pulą dysponować będzie planowana w Słupsku inwestycja na terenie kompleksu poszpitalnego przy ulicy Obrońców Wybrzeża. Kwota 6 mln zł ma...
Newsy
Budżet NFZ będzie w przyszłym roku wyższy o ponad 4 mld zł od budżetu na bieżący rok. Projekt zakłada zwiększenie wydatków m.in. na leczenie psychiatryczne, opiekę nad seniorami i opiekę paliatywną. Budżet NFZ będzie w przyszłym roku wyższy o ponad 4 mld zł od budżetu na bieżący rok. Projekt zakłada zwiększenie wydatków m.in. na leczenie psychiatryczne, opiekę nad seniorami i opiekę paliatywną. Ponad 73 mld zł będzie miał w przyszłym roku do...
Polacy, którzy ukończyli medycynę za granicą, muszą po zmianie zasad uznawania prawa do wykonywania zawodu lekarza dla obywateli Unii Europejskiej, zdawać egzamin z języka polskiego. Polacy, którzy ukończyli medycynę za granicą, muszą po zmianie zasad uznawania prawa do wykonywania zawodu lekarza dla obywateli Unii Europejskiej, zdawać egzamin z języka polskiego. NRL wskazuje, że jest to niepotrzebne i należy rozważyć wprowadzenie zmian w...
Wielka Interna W tomie „Pulmonologia” Wielkiej Interny napisałem rozdziały dotyczące alergicznego i niealergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, laryngospazmu i dysfunkcji strun głosowych. Czytelnik znajdzie tam także szereg informacji na temat alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, a także zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Rozdziały, które miałem przyjemność napisać do tego...
Zajęcia z psychiatrii są wprawdzie częścią programu studiów medycznych, ale trwają krótko i, jeśli nic się od moich czasów nie zmieniło, przez wielu studentów nie są traktowane zbyt poważnie. Zajęcia z psychiatrii są wprawdzie częścią programu studiów medycznych, ale trwają krótko i, jeśli nic się od moich czasów nie zmieniło, przez wielu studentów nie są traktowane zbyt poważnie. Z tego względu wydaje się, że lekarze często...
O depresji osób uzależnionych od alkoholu z dr. n. med. Bogusławem Habratem, kierownikiem Zespołu Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, rozmawia Monika Stelmach MT: Depresja jest skutkiem czy przyczyną alkoholizmu? DR BOGUSŁAW HABRAT: To zagadnienie w latach 80. XX wieku było przedmiotem wnikliwego zainteresowania naukowców. Próbowano tłumaczyć alkoholizm tzw. samoleczeniem zaburzeń...
Wraz z Panią prof. Zofią Rosińską zakończyliśmy właśnie na Uniwersytecie Warszawskim wspólnie prowadzone, całoroczne seminarium na temat „Filozofia i psychiatria: w poszukiwaniu wspólnego języka”. To ciekawe spotkanie różnych – humanistycznej i medycznej – tradycji myślenia o niezwykłych doświadczeniach będących udziałem osób korzystających z pomocy psychiatry. Wraz z Panią prof. Zofią Rosińską zakończyliśmy właśnie na Uniwersytecie...
Newsy
Narodowy Fundusz Zdrowia nie da pieniędzy na realizację w przyszłym roku pilotażowego programu psychiatrii środowiskowej. Narodowy Fundusz Zdrowia nie da pieniędzy na realizację w przyszłym roku pilotażowego programu psychiatrii środowiskowej. Wdrożenie Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego zostało odłożone na półkę – informuje „Rzeczpospolita”. Przyczyna? NFZ nie wyłoży pieniędzy. Nie sfinansuje też programu pilotażowego...
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie to szpital, który wygrał w rankingu „Medical Tribune” na wymarzone miejsce pracy. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie to szpital, który wygrał w rankingu „Medical Tribune” na wymarzone miejsce pracy. Zapytano w nim 101 lekarzy psychiatrów o wymarzone miejsce pracy, z zastrzeżeniem, by nie wskazywali tego, gdzie obecnie są zatrudnieni. Bezsprzecznie wygrał warszawski...
O planach na najbliższą kadencję rozmawiamy z dr. hab. med. Piotrem Gałeckim, prof. nadzw. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, nowo powołanym konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii O planach na najbliższą kadencję rozmawiamy z dr. hab. med. Piotrem Gałeckim, prof. nadzw. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, nowo powołanym konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii PpD: Psychiatria jest dziedziną, w której...
2. Aktualne palenie tytoniu zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu (zwłaszcza o etiologii niedokrwiennej). Ryzyko to rośnie ze zwiększającą się liczbą wypalanych papierosów. 3. Z występowaniem obu typów udaru mózgu nie jest związany wskaźnik masy ciała (BMI – body mass index ), lecz wskaźnik talia–biodra ( waist-to-hip ratio ). 4. Zdrowa dieta (zwłaszcza zwiększone spożycie owoców i ryb, ale nie warzyw) i regularna aktywność fizyczna...
Gdy stawiałem pierwsze, niezbyt śmiałe kroki na polu psychiatrii, można było jeszcze słyszeć opinie o psychopatologii jako o via regia psychiatrii. Gdy stawiałem pierwsze, niezbyt śmiałe kroki na polu psychiatrii, można było jeszcze słyszeć opinie o psychopatologii jako o via regia psychiatrii. Karl Jaspers był jeszcze postacią o żywym oddziaływaniu, a jego „Allgemeine Psychopathologie” (I wydanie, 1913), choć mało...
Można by ich nazwać pacjentami po przejściach. Leczą się od miesięcy, czasem lat. Wędrują od specjalisty do specjalisty. Gdzieś na początku tej drogi postawiono im diagnozę, potem ją zweryfikowano, wreszcie wrócono do pierwotnej. Różnie bywa. Można by ich nazwać pacjentami po przejściach. Leczą się od miesięcy, czasem lat. Wędrują od specjalisty do specjalisty. Gdzieś na początku tej drogi postawiono im diagnozę, potem ją zweryfikowano,...
Koleżanki i Koledzy! Kategoria zaburzeń typu borderline ma bogatą i ciekawą historię. W ostatnich dekadach stała się też często dyskutowanym zagadnieniem diagnostycznym i terapeutycznym, przyciągającym uwagę psychiatrów i psychoterapeutów. Trzy artykuły rozpoczynające ten numer Psychiatrii po Dyplomie podejmują ten temat i rekapitulują aktualny stan wiedzy (i wiele nadal otwartych pytań) o problemie borderline – pogranicza psychoz i...
Newsy
MZ zdecydowało o nowej organizacji i zasadach finansowania psychiatrii. Testy nowego systemu ruszą dopiero za rok. Psychiatrzy tymczasem szykują protest w sprawie niedofinansowania placówek psychiatrycznych. MZ zdecydowało o nowej organizacji i zasadach finansowania psychiatrii. Testy nowego systemu ruszą dopiero za rok. Psychiatrzy tymczasem szykują protest w sprawie niedofinansowania placówek psychiatrycznych. Propozycje...
O tym, jakie zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży najbardziej martwią psychiatrów, z dr hab. med. Barbarą Remberk, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, rozmawia Iwona Dudzik. PpD: Została pani powołana na stanowisko konsultanta krajowego. Jakie stawia sobie pani zadania na tym stanowisku? Dr hab. Barbara Remberk: Chcę działać na rzecz zmiany systemu opieki...
Psychiatrzy ze szpitala SP SZOZ „Zdroje” w Szczecinie wystosowali pismo o dramatycznej sytuacji kadrowej do wojewody, marszałka województwa i konsultanta wojewódzkiego ds. psychiatrii. Psychiatrzy ze szpitala SP SZOZ „Zdroje” w Szczecinie wystosowali pismo o dramatycznej sytuacji kadrowej do wojewody, marszałka województwa i konsultanta wojewódzkiego ds. psychiatrii. W minionym roku z pracy w szpitalu zrezygnowało pięciu...
24 listopada 2009 roku obchodziliśmy sto pięćdziesiątą rocznicę opublikowania dzieła Karola Darwina „O pochodzeniu gatunków”. Jaki jest wpływ Darwina na psychiatrię? Wielu autorów słusznie uznawało, że pojęcie ewolucji wywarło znaczny wpływ na rozwój psychiatrii, podobnie jak na rozwój wszystkich nauk biologicznych. Jest to ważne, jednak zbyt mało jednoznaczne, aby mogło być źródłem bezpośredniego zainteresowania. Objaw omega...
Po szpitalach psychiatrycznych na Dolnym Śląsku przyszła kolej na Łódź. Największa w regionie lecznica o tym profilu – szpital im. Babińskiego w Łodzi – wypowiedziała umowę Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Dyrekcja szpitala przekonuje, że ten krok to akt desperacji – wycena świadczeń medycznych przez fundusz jest tak niska, że nie pozwala nawet na zbilansowanie bieżącej działalności. Zdaniem szefowej lecznicy inne szpitale z regionu są znacznie...
pod redakcją prof. dr. hab. med. Jerzego Samochowca Październik: nr 7 (46) 2012 Szanowni Państwo, chciałbym podziękować Redakcji „Medycyny po Dyplomie” za inicjatywę publikacji zeszytu edukacyjnego poświęconego schizofrenii. W medycynie, także i w psychiatrii, postęp dokonuje się stale, a jak mawiano „w postępie nauki nie tyle przeszkadza opór w przyjmowaniu nowych faktów i idei, ile...
Newsy
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podwyższyła taryfy w psychiatrii i opiece paliatywnej – jednak Narodowy Fundusz Zdrowia będzie liczył według starych stawek co najmniej do 2017 roku. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podwyższyła taryfy w psychiatrii i opiece paliatywnej – jednak Narodowy Fundusz Zdrowia będzie liczył według starych stawek co najmniej do 2017 roku. O wyjaśnienie tej kwestii w...
Obejmując stanowisko konsultanta krajowego, dr hab. med. Małgorzata Janas-Kozik deklaruje chęć realizowania planów swoich poprzedników. Obejmując stanowisko konsultanta krajowego, dr hab. med. Małgorzata Janas-Kozik deklaruje chęć realizowania planów swoich poprzedników. – Psychiatria rozwojowa w zakresie specjalizacji podstawowych jest młodą, siedmioletnią dziedziną, a jej rozwój – zasługą całego lobby psychiatrów...
Koleżanki i Koledzy! Praktykowanie psychiatrii zmusza dość często do refleksji wykraczającej poza uregulowany, zdawałoby się, obszar codziennych decyzji klinicznych. Kiedy 50 lat temu Thomas Szasz przedstawił swą bulwersująca tezę, że choroba psychiczna jest mitem, trwał okres przewartościowań nazywany potem okresem kontrkultury. Teza wzbudziła liczne kontrowersje i bardzo różne próby polemiki bądź uznania. Przedstawiony w obecnym...
Jednym z pytań, które dotkliwie sprawdza profesjonalną stanowczość psychiatrii (a czasem nawet sui generis pychę), jest pytanie o to, czym jest „choroba psychiczna”. Jednym z pytań, które dotkliwie sprawdza profesjonalną stanowczość psychiatrii (a czasem nawet sui generis pychę), jest pytanie o to, czym jest „choroba psychiczna”. Próby odpowiedzi, jakie podejmowano na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci, kluczyły między...