Nadwrażliwość zębiny – wybrane metody leczenia. Przegląd piśmiennictwa

Edukacja

Nadwrażliwość zębiny – wybrane metody leczenia. Przegląd piśmiennictwa

lek. dent. Agnieszka Topolska1
prof. dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk2

1Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna, Centralne Ambulatorium Stomatologiczne, Kraków

2Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Instytut Stomatologii, Zakład Stomatologii Zintegrowanej, Kraków

Adres do korespondencji:

lek. dent. Agnieszka Topolska

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna

Centralne Ambulatorium Stomatologiczne

ul. Montelupich 4

31-155 Kraków

Small topolska agnieszka opt

lek. dent. Agnieszka Topolska

Small pytko polonczyk jolant opt

prof. dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk

 • Charakterystyka nadwrażliwości zębiny i jej przyczyny
 • Przedstawienie diagnostyki różnicowej
 • Znaczenie wykluczenia czynników powodujących odsłanianie zębiny w zatrzymaniu dalszej utraty szkliwa i cementu
 • Omówienie wybranych metod leczenia z uwzględnieniem środków do stosowania przez pacjenta w domu oraz w gabinecie

Nadwrażliwość zębiny charakteryzuje się krótkim, ostrym bólem powstałym w wyniku działania bodźców, głównie termicznych, dotykowych, dehydratacyjnych, osmotycznych lub chemicznych na odsłoniętą zębinę, najczęściej w okolicy przyszyjkowej. Tego bólu nie należy jednak mylić z bólem mającym związek z innymi defektami, chorobami zębów czy przeprowadzonym leczeniem zachowawczym1.

Nadwrażliwość to częsty problem w codziennej praktyce stomatologicznej. Około 25-30% populacji dorosłych zgłasza odczuwanie tej dolegliwości. Pojawia się ona na ogół w wieku 20-49 lat, ze szczytem występowania w 4 dekadzie życia (30-39 lat). Częściej występuje u kobiet i najprawdopodobniej łączy się z przywiązywaniem przez nie większej wagi do higieny jamy ustnej niż przez mężczyzn, a co za tym idzie – z regularnym i dłuższym myciem zębów2-4.

Nadwrażliwość występuje najczęściej na powierzchniach policzkowych w okolicy przyszyjkowej, rzadziej na powierzchniach językowych lub żujących zębów stałych5. W większym stopniu dotyka kły i zęby przedtrzonowe niż zęby sieczne i trzonowe. Silniejszą predylekcję w jej kierunku wykazują również zęby szczęki niż żuchwy2,3.

Etiologia i diagnostyka różnicowa

Nadwrażliwość zębiny rozwija się dwuetapowo: początkowo pojawia się odsłonięcie powierzchni zębiny i jej kanalików na skutek usunięcia szkliwa lub cementu korzeniowego, a następnie dochodzi do otwarcia i poszerzenia kanalików zębinowych. Odsłonięcie powierzchni zębiny może być wywołane różnymi czynnikami. Należą do nich m.in.:

 • recesje dziąsła
 • choroby przyzębia
 • zbyt agresywne używanie szczoteczki w trakcie zabiegów higienicznych
 • parafunkcje zgryzowe
 • działanie elementów protez lub aparatów ortodontycznych na twarde tkanki zęba
 • uszkodzenia mechaniczne tkanek twardych (po skalingu, opracowaniu ubytku)
 • ubytki próchnicowe i pochodzenia niepróchnicowego
 • pęknięcia szkliwa i zębiny.

Niechroniona przez szkliwo zębina jest wówczas podatna na działanie bodźców pochodzących ze środowiska zewnętrznego jamy ustnej3,6.

Istnieje kilka teorii wyjaśniających powstawanie nadwrażliwości zębiny. Wśród nich największą popularnością cieszy się teoria hydrodynamiczna, którą już w XIX w. przedstawił Gysi. Zakłada ona, że pod wypływem zadziałania na zębinę bodźca wyzwalającego dochodzi do przemieszczania się płynu, który znajduje się w kanalikach zębinowych, czego następstwem jest podrażnienie nerwów czuciowych w miazgowym splocie pododontoblastycznym. Zgodnie z tą teorią leczenie sprowadza się do użycia metod i środków, które pozwolą na zamknięcie ujść kanalików zębinowych lub zmniejszenie ich średnicy oraz zatrzymanie przenoszenia bodźców do centralnego układu nerwowego poprzez depolaryzację zakończeń nerwowych.

Schorzeniami, z którymi należy różnicować nadwrażliwość zębiny, są m.in.:

 • stan zapalny miazgi lub tkanek okołowierzchołkowych
 • zapalenie dziąseł
 • ropień przyzębny
 • pęknięcie zęba
 • ubytki próchnicowe
 • przeciek brzeżny
 • defekty szkliwa
 • obecność rozwojowych bruzd podniebienno-dziąsłowych
 • odsłonięcie zębiny w następstwie urazu mechanicznego3-6.

Metody leczenia

Metody leczenia nadwrażliwości zębiny możemy podzielić na nieinwazyjne oraz inwazyjne (tab. 1). W poniższej pracy zostały opisane wybrane metody leczenia nieinwazyjnego.

Small 13978

Tabela 1. Wybrane metody i środki stosowane w leczeniu nadwrażliwości zębiny (opracowanie własne)

Przerwanie przewodnictwa nerwowego

Azotan potasu, chlorek potasu i cytrynian potasu wchodzą w skład past do zębów i płynów do płukania zalecanych pacjentom z problemem nadwrażliwości zębiny. Jony potasu uwolnione z tych soli powodują przerwanie przewodnictwa nerwowego, które następuje dzięki depolaryzacji zakończeń nerwowych i uniemożliwieniu ich repolaryzacji. To sprawia, że zakończenia nerwowe przestają reagować na pobudzające bodźce, a zatem nie są one dalej przenoszone do centralnego układu nerwowego i nie dochodzi do wywołania dolegliwości bólowych7,8.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Izhar i wsp. oraz Jamesa i wsp., pasty do zębów z azotanem potasu są jednymi z najczęściej stosowanych i polecanych przez lekarzy dentystów preparatów w leczeniu nadwrażliwości. Dla wielu praktyków stanowią one pierwszy wybór w terapii u pacjentów zgłaszających się z tym problemem. Często są one łączone z preparatami fluorkowymi dla spotęgowania efektu terapeutycznego.