Lepiej zapobiegać, niż leczyć – czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu grypy i poważnych powikłań pogrypowych

Zalecenia towarzystw naukowych i grup ekspertów

Small 65487

Tabela 3. Rekomendacje towarzystw naukowych i grup ekspertów dotyczące profilaktyki grypy u osób z chorobami układu krążenia (w zestawieniu uwzględniono ostatnią dostępną publikację danego towarzystwa/grupy ekspertów)

Ponieważ choroby układu krążenia są najważniejszym zagrożeniem zdrowotnym dla społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych, szczególną wagę przykłada się do tworzenia zaleceń dotyczących ich profilaktyki, diagnostyki i leczenia. Tego typu schorzenia, w tym zawał serca i niewydolność serca, stanowią zarazem poważne powikłania grypy. W związku z tym towarzystwa naukowe i grupy ekspertów sformułowały zalecenia dotyczące zasad profilaktyki grypy u osób z chorobami układu krążenia (tab. 3). Chociaż dociekliwy czytelnik może znaleźć różnice między poszczególnymi zaleceniami, łączna analiza tych stanowisk prowadzi do jednoznacznego wniosku: szczepienie przeciwko grypie jest jednym z podstawowych sposobów profilaktyki chorób układu krążenia, podobnie jak leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu, nadciśnienia tętniczego czy hipercholesterolemii. Zarówno eksperci amerykańscy, jak i europejscy uznali szczepienie za zalecenie klasy I21,22. Rekomendacje o podobnej treści opublikowali między innymi: Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Główny Inspektor Sanitarny oraz eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Podsumowanie

W ostatnich latach podkreśla się istotną rolę szczepień przeciwko grypie. Nabierają one specjalnego znaczenia u osób w wieku podeszłym oraz u pacjentów z chorobami związanymi z większym ryzykiem występowania powikłań grypy, w tym z chorobami układu krążenia. Dowody naukowe wskazują, że w tej grupie korzyści wynikające ze szczepienia są szczególnie duże, porównywalne z korzyściami wynikającymi z innych interwencji realizowanych w ramach wtórnej prewencji choroby niedokrwiennej serca27. Wielu ekspertów sugeruje, że nieproponowanie szczepienia przeciwko grypie wszystkim osobom cierpiącym na schorzenia takie jak choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca lub cukrzyca jest zaniechaniem naruszającym podstawowe prawa pacjenta.