Czynniki determinujące różnice między zaburzeniami psychicznymi w wieku podeszłym a zaburzeniami we wcześniejszych okresach życia - farmakoterapia w psychogeriatrii

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki oraz prof. dr hab. n. med. Dorota Religa (Szwecja)

00:56:27
edycja II

Psychiatria bez granic - druga edycja

Jakie temat poruszyliśmy?
✔️ model opieki międzyresortowej nad pacjentami geriatrycznymi – doświadczenia szwedzkie
✔️ doświadczenia w stosowaniu leków prokognitywnych - inhibitory acetylocholinoesterazy oraz memantyny
✔️ strategie farmakoterapii przemijających zaburzeń świadomości
✔️ programy przesiewowe w kierunku depresji oraz strategie postępowania farmakologicznego i terapeutycznego
✔️ otępienie z ciałami Lewy’ego jako wyzwanie terapeutyczne
✔️ w jakim kierunku zmierzają badania poszukujące mechanizmów patogenetycznych otępień?

👉 Co to jest projekt "Psychiatria bez granic"?
Celem międzynarodowego projektu Psychiatria bez granic jest przekazanie Państwu najnowszych wytycznych i informacji z zakresu psychiatrii. W pierwszej edycji zainteresowanie wywiadami prowadzonymi przez profesora Piotra Gałeckiego wykazało 2500 lekarzy. Zagwarantowaliśmy Państwu ponad 500 minut praktycznych wskazówek przekazywanych przez światowej klasy specjalistów. Dziękujemy za zaufanie wszystkim, którzy uczestniczyli w spotkaniach, i z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy kolejną edycję projektu Psychiatria bez granic.

Weź udział w bezpłatnych webinariach z cyklu "Psychiatria bez granic" i bądź na bieżąco z wiedzą z zakresu psychiatrii > https://podyplomie.pl/psychiatria/webinars/52