Czy depresja to choroba mózgu?

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki oraz prof. Michael Maes

01:29:07
edycja I

Psychiatria bez granic - pierwsza edycja

Poruszane tematy:
✔️ mechanizmy immunologiczne w patogenezie depresji, szczególnie rola cytokin
✔️ choroby somatyczne, które szczególnie predysponują do rozwoju depresji współistniejącej
✔️ czy powodem obserwowanej współchorobowości jest stan zapalny i skąd się on wywodzi
✔️ rola cytokin prozapalnych w nawrotowości depresji – aspekty praktyczne
✔️ strategie postępowania w depresji lekoopornej, czy istnieją szanse opracowania idealnego leku