Optymalny model opieki psychiatrycznej nad pacjentami ze schizofrenią

Piotr Gałecki, Elmars Rancans

00:49:53
edycja III

Jakie tematy poruszyliśmy?
✔️ Jaki wpływ na jakość życia mają objawy negatywne schizofrenii,
✔️ Skuteczność nowych preparatów w leczeniu schizofrenii, takich jak: lurazidon, aripiprazol, kariprazyna,
✔️ Model opieki psychiatrycznej – jaki system mógłby być najbardziej skuteczny,
✔️ Co można zrobić, aby zmniejszyć stygmatyzację osób z schizofrenią,
✔️ Jakie aktualnie zaburzenia psychiczne są największym wyzwaniem na Litwie oraz jak w czasach epidemii COVID-19 radzą sobie psychiatrzy.

Sponsorzy serwisu