Pacjent z POCHP w gabinecie lekarza POZ - krok po kroku

pulmonologia

00:42:33

prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek, dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka, prof. WUM