Lekarze w sądzie walczą o jawność pytań egzaminacyjnych

Czy batalia o PES zakończy się sukcesem?

Naczelna Izba Lekarska wygrała w sądzie z dyrektorem Centrum Egzaminów Medycznych. Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, nie udostępniając pytań egzaminacyjnych z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z lat 2016-2020, dyrektor dopuścił się bezczynności.
NIL wnioskowała o udostępnienie przez CEM treści pytań egzaminacyjnych wraz z poprawnymi odpowiedziami 15 lutego 2021 r. Powoływała się na rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym stwierdzono, że ograniczanie dostępu do pytań testowych wykorzystanych na potrzeby przeprowadzonego już PES jest niekonstytucyjne.
Dyrektor CEM oznajmił, że niekonstytucyjność przepisu ograniczającego dostęp do pytań może stwierdzić jedynie Trybunał Konstytucyjny. Do wyroku NSA dyrektor nie musi się stosować. Tak też zrobił – nie udostępnił pytań.
Po tej odpowiedzi 9 marca 2021 r. Naczelna Izba Lekarska wniosła do WSA w Łodzi skargę na bezczynność Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w sprawie rozpoznania jej wniosku z 15 lutego 2021 r.
WSA w Łodzi początkowo wskazał, że rozstrzygnięcie jest uzależnione od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego badającego sprawę na wniosek NRL. Następnie jednak to postanowienie uchylił Naczelny Sąd Administracyjny, według którego przedłużające się oczekiwanie na wyrok TK godziłoby w konstytucyjne prawo dostępu do sądu.
WSA w Łodzi w dniu 28 września 2021 r. rozpoznał więc skargę NIL na bezczynność Dyrektora CEM i podzielił pogląd NSA, że mamy do czynienia z niekonstytucyjnością przepisu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który zabrania dostępu do pytań.
Według sądu nie można uznać, że dyrektor CEM prawidłowo załatwił wniosek NIL. Dlatego też WSA w Łodzi zobowiązał Dyrektora CEM do rozpoznania wniosku NIL w terminie 14 dni od otrzymania odpisu prawomocnego wyroku.
Wyrok ten jest nieprawomocny. Dyrektorowi CEM przysługuje bowiem prawo wniesienia skargi kasacyjnej do NSA w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu wyroku WSA w Łodzi.
Przypomnijmy, że o jawność pytań młodzi lekarze walczą od wielu lat. Początkowo obowiązywała zasada, że testy są jawne dopiero po upływie pięciu lat od egzaminu. To zmieniło się w lipcu 2020 r. po nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Teraz testy składają się w 70 proc. z pytań z bazy, natomiast 30 proc. pytań udostępnianych jest po roku. Nowela wprowadziła też Lekarski Egzamin Weryfikacyjny dla lekarzy obcokrajowców, w którym baza pytań udostępniana jest po pięciu latach.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować