O najnowszych sposobach walki z bólem i konieczności bliskiej współpracy między neurologami a lekarzami POZ z prof. dr. hab. med. Adamem Stępniem, kierownikiem Kliniki Neurologii Wojskowego Instytu...

więcej »

Tylko dla uczestników kongresu, tylko 16 września! Bezpłatne konsultacje prawne zapewnia mec. Jana Pachocki z kancelarii „Domański Zakrzewski Palinka sp. k.”

więcej »

„Pora na sprzeciw” – tak zaczyna się opublikowane na facebookowym profilu OIL w Krakowie pismo jej prezesa, w którym zachęca lekarzy do masowego udziału w warszawskiej manifestacji.

więcej »

Jedzenie to element prawidłowo prowadzonego leczenia i rekonwalescencji oraz ma bezpośredni wpływ na prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań – zauważa RPO i apeluje o poprawę szpitalnego menu.

więcej »

W przychodniach powinny zawisnąć tablice informacyjne z precyzyjnymi wytycznymi dotyczącymi wypisywania leków z listy „S” – postuluje Porozumienie Zielonogórskie.

więcej »

Zapewnienie płynnego funkcjonowania szpitala w ramach kontraktu z NFZ nie może odbywać się kosztem zdrowia lekarzy i bezpieczeństwa pacjentów – alarmuje Maciej Hamankiewicz, prezes NRL.

więcej »
Przeszukaj Leki Współczesnej Terapii