Wytyczne acog

Rozpoznawanie i leczenie łagodnych chorób piersi

Sharon T. Phelan, MD

Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, University of New Mexico, Albuquerque. Jest członkiem rady redakcyjnej czasopisma Contemporary OB/GYN

Podsumowanie wytycznych

Committee on Practice Bulletins – Gynecology, ACOG Practice Bulletin No. 164: Diagnosis and management of benign breast disorders

Objawy ze strony piersi należą do najczęstszych powodów, dla których kobiety zgłaszają się do ginekologów-położników. Sprzyja to rozpoznawaniu przez nich łagodnych chorób piersi u swoich pacjentek. Cel dokładnego poznania tych chorób jest trojaki: 1. łagodzić, jeżeli to możliwe, wiązane z nimi objawy; 2. odróżniać łagodne choroby piersi od nowotworów złośliwych; 3. identyfikować kobiety ze zwiększonym ryzykiem raka piersi, co umożliwi lepszą kontrolę lub rozpoczęcie leczenia prewencyjnego. Ginekolodzy-położnicy mogą wykonywać zabiegi diagnostyczne, jeśli są one wskazane, lub kierować pacjentki do lekarzy specjalizujących się w diagnostyce i terapii chorób piersi. Celem tego opracowania jest przedstawienie częstych objawów łagodnych chorób piersi u kobiet, które nie są w ciąży ani nie karmią piersią, oraz omówienie właściwej diagnostyki i postępowania. Rola ginekologów-położników w przesiewowym wykrywaniu i leczeniu raka piersi wykracza poza zakres tematyki tego biuletynu i opisano ją w innych publikacjach American College of Obstetricians and Gynecologists. 1-3

Wykorzystane za zgodą © American College of Obstetricians and Gynecologists.


Komentarz

Practice Bulletin nr 164 na temat łagodnych chorób piersi opracowany przez American College of Obstetricians and Gynecologists zawiera wyczerpujące podsumowanie różnych łagodnych patologii piersi i stanów przednowotworowych, które mogą wywoływać objawy podmiotowe lub przedmiotowe skłaniające kobiety do zgłoszenia się do ginekologa-położnika.1 Ocena i postępowanie w przypadku dolegliwości ze strony piersi są złożone. Najbardziej oczywistym wyzwaniem klinicznym jest to, że objawy te mogą wynikać z problemów endokrynologicznych, dermatologicznych, mięśniowo-szkieletowych, farmakologicznych lub neurologicznych, a nie tylko mieć podłoże w samej piersi. Ze względu na to, że w diagnostyce różnicowej trzeba rozważyć wiele możliwości, ważne, aby do wszelkich dolegliwości ze strony piersi podchodzić w sposób logiczny i systematyczny.

Pierwszym krokiem jest zawsze zebranie wyczerpującego wywiadu dotyczącego najważniejszych aspektów dolegliwości, z którą zgłasza się pacjentka (początek objawów, takich jak ból, wydzielina bądź guz w piersi; częstotliwość ich występowania; charakt...

Guzy w piersi

Wyczuwalny palpacyjnie guz w piersi jest najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością w przypadku objawowego raka piersi. Ocena guza rozpoczyna się od szczegółowego wywiadu, określenia ryzyka nowotworu oraz badania przedmiotowego i wymaga obrazowania...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

GuzY w piersi

Wyczuwalny palpacyjnie guz w piersi jest najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością w przypadku objawowego raka piersi. Ocena guza rozpoczyna się od szczegółowego wywiadu, [...]

Wydzielina z brodawki

Wydzielina z brodawki może być dla kobiety sygnałem alarmowym. Algorytm przedstawiony w omawianym biuletynie ułatwia podział pacjentek z tym objawem na [...]

Ból piersi i zmiany skórne

Ból piersi i zmiany skórne są często przejawami układowych problemów dermatologicznych (np. wyprysk, kandydoza, ropnie mnogie pach), urazów, zapalenia i patologii [...]

Określenie ryzyka raka piersi

Właściwe rozpoznanie każdej dolegliwości ze strony piersi jest, rzecz jasna, ważne, bo pozwala ustalić dalsze postępowanie – czasem będzie to po [...]

Do góry