Co nowego w diagnostyce i leczeniu cukrzycy ciążowej?

prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska

Klinika Rozrodczości, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska

Klinika Rozrodczości, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Polna 33, 60-535 Poznań

e-mail: ewaoz@post.pl

  • Hiperglikemia wykryta po raz pierwszy w czasie ciąży: klasyfikacja, definicje, kryteria rozpoznania
  • Algorytm diagnostyczny hiperglikemii u kobiet w ciąży
  • Opieka nad ciężarną z zaburzeniami tolerancji węglowodanów:
    • samokontrola glikemii
    • leczenie hiperglikemii: znaczenie odpowiedniej diety i aktywności fizycznej w utrzymywaniu prawidłowego poziomu glikemii, rekomendowany model insulinoterapii u ciężarnych


Cukrzyca ciążowa do niedawna zgodnie z definicją World Health Organization (WHO) określana była jako zaburzenie tolerancji węglowodanów pojawiające się po raz pierwszy bądź po raz pierwszy rozpoznane w czasie trwania ciąży, które zanika po porodzie lub utrzymuje się po zakończeniu ciąży w postaci trwałej cukrzycy. Od kilku lat obowiązuje nieco zmodyfikowana definicja zaburzeń gospodarki węglowodanowej w okresie ciąży. Według aktualnych rekomendacji Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) klasyfikujemy te zaburzenia jako:

  • cukrzycę przedciążową (PGDM – pregestational diabetes mellitus) – mówimy o niej, gdy w ciążę zachodzi kobieta chorująca już na cukrzycę (niezależnie od typu choroby)
  • hiperglikemię rozpoznaną po raz pierwszy w trakcie ciąży – w tej grupie uwzględniamy zarówno cukrzycę ciążową (GDM – gestational diabetes mellitus), jak i wykryte w czasie ciąży inne typy cukrzycy (DIP – diabetes in pregnancy)1.

W ciąży fizjologicznej prawidłowe poziomy glikemii utrzymywane są dzięki równowadze między produkcją insuliny a wrażliwością na nią, natomiast narastająca insulinooporność kompensowana jest zwiększeniem produkcji endogennej insuliny. Insulinooporność zwiększa się w okresie ciąży, a najwyższe wartości są odnotowywane w drugim i trzecim trymestrze. Patogeneza insulinooporności u ciężarnych jest wieloczynnikowa, ale wydaje się, że główną rolę odgrywają hormony produkowane przez łożysko, na co wskazuje szybko normalizująca się wrażliwość na insulinę wkrótce po porodzie. Drugim czynnikiem mającym istotny wpływ na rozwój zaburzeń węglowodanowych w okresie ciąży jest niewystarczający kompensacyjny wzrost wydzielania insuliny. U większości pacjentek z GDM/DIP subkliniczne, genetycznie uwarunkowane zaburzenia wydzielania insuliny występują już przed ciążą. Można zatem stwierdzić, że patogeneza hiperglikemii w okresie ciąży związana jest z jednej strony ze zmniejszeniem wrażliwości na insulinę, z drugiej zaś – z niewystarczającym kompensacyjnym wzrostem wydzielania insuliny. Poza znanymi od lat czynnikami nasilającymi insulinooporność w okresie ciąży, czyli laktogenem łożyskowym, sterydami czy prolaktyną, w ostatnim czasie podkreśla się rolę leptyny (stymulującą) i adiponektyny (hamującą) w patogenezie tego zaburzenia, a także związany ze zwiększeniem insulinooporności subkliniczny, przewlekły stan zapalny. W przebiegu GDM/DIP obserwuje się podwyższone stężenia markerów prozapalnych, takich jak: białko C-reaktywne (CRP – C-reactive protein), czynnik martwicy guza typu α (TNFα – tumor necrosis factor α) i interleukina (IL) 6.Przewlekła reakcja zapalna zwiększa insulinooporność, a także zakłóca funkcję komórek β i sekrecję insuliny. Funkcję komórek β może pogarszać również niedobór witaminy D, a zwłaszcza jej metabolitu 25(OH)D3.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Epidemiologia hiperglikemii w ciąży

W badaniu opublikowanym w 2012 roku opartym na przeglądzie danych epidemiologicznych wykazano, że występowanie GDM w Europie waha się od 2% [...]

Czynniki ryzyka cukrzycy ciążowej

<<>>

Diagnostyka cukrzycy ciążowej

Diagnostyka GDM jest niestety niejednorodna dla różnych krajów, zarówno pod względem sposobu oraz czasu przeprowadzania badań, jak i interpretowania samych wyników. [...]

Leczenie cukrzycy ciążowej

Wczesne wykrycie hiperglikemii, rozpoznanie GDM umożliwiają wdrożenie odpowiedniego, zależnego od stopnia zaburzeń, postępowania terapeutycznego. Początkowo zalecamy odpowiednią dietę oraz aktywność fizyczną [...]

Podsumowanie

Patogeneza hiperglikemii w okresie ciąży związana jest ze zmniejszeniem wrażliwości na insulinę oraz z niewystarczającym kompensacyjnym zwiększeniem wydzielania insuliny. W Europie [...]
Do góry