Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu: dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw. Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoporada

Mirosław Kowalski

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (7-8): 69-70

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy,

Przebieg pooperacyjny u pacjentów kierowanych do zabiegów naprawczych zastawek bądź ich wymiany może zaskakiwać. Mimo dobrego, zdawać by się mogło, efektu operacji, może pojawić się niewydolność serca o wieloczynnikowej czasami etiologii. Ocena przyczyn dysfunkcji lewej komory w okresie pooperacyjnym jest trudna i wymaga zastosowania wielu badań obrazowych. Nie zawsze wskazują one w sposób jednoznaczny na przyczynę pogarszającego się stanu hemodynamicznego. Taki niekorzystny dla pacjenta przebieg zdarzeń prezentuje bieżąca echoporada. W ocenie pooperacyjnej, jak zwrócą Państwo zapewne uwagę, zastosowano niemal wszystkie dostępne w kardiologii badania, nie definiując jednak przyczyny niewydolności. Echoszarada odnosi się jak zwykle do ukrytych w obrazach patologii. Bohaterem prezentowanego materiału jest 28-letni mężczyzna z wadą wrodzoną serca. Proszę spróbować odpowiedzieć na pytanie z jaką i zastanowić się, czy można ją jeszcze skorygować.
Życzę ciekawej lektury!

Mirosław Kowalski

Dane kliniczne:

Mężczyzna, lat 55, z nadciśnieniem tętniczym, palący papierosy, przebył rok wcześniej zabieg implantacji sztucznej zastawki SJM (31 mm) w ujście mitralne oraz implantacji pierścienia CE (o średnicy 32 mm) w ujście trójdzielne. Niedomykalność mitra...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pytanie:

Co może być powodem pogorszenia stanu klinicznego chorego? Jakie badanie (badania) należy wykonać, żeby uzupełnić ocenę stanu pooperacyjnego?

Odpowiedź:

Problemem pacjenta po operacji wymiany zastawki mitralnej stała się rozstrzeń jamy lewej komory (ryc. 1) i upośledzenie kurczliwości jej mięśnia. Wartości EF [...]
Do góry