Made in poland

Pierwsze polskie sztuczne serce

Wojciech Skowroński

Konsultacja medyczna: dr hab. Michał Zembala

Kardiochirurdzy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu wszczepili 66-letniemu pacjentowi sztuczne serce. Na świecie takich zabiegów wykonano wprawdzie już 1,8 tys., ale w Polsce dotychczas takiego wyzwania nie podjęto. Teraz zabrzański ośrodek dołączył do wąskiego, światowego grona szpitali oferujących wszystkie możliwe sposoby terapii pacjentów z niewydolnością krążenia, poczynając od zaawansowanej farmakoterapii, leczenia przezskórnego, LVAD, transplantacji serca i TAH.

Do Centrum Chorób Serca pacjent został przyjęty w kwietniu 2018 roku.

Była to już jego kolejna hospitalizacja z powodu niewydolności obukomorowej serca. Historia jego choroby rozpoczęła się w 2009 roku, kiedy przebył duży, pełnościenny zawał ściany przedniej, co doprowadziło do trwałego uszkodzenia narządu. Mimo pobytu w wielu ośrodkach lekarzom nie udało się ustabilizować pracy jego serca. W czasie przyjęcia i pobytu w SCCS jego stan był bardzo poważny, a kolejne obciążenia w postaci niewydolności nerek, wątroby, infekcji i problemów arytmicznych zagrażały życiu. Mężczyzna ostatecznie został zakwalifikowany do implantacji całkowicie sztucznego serca i po 57 dobach hospitalizacji przetransportowano go na oddział intensywnej opieki medycznej, a później na oddział kardiologiczny zabrzańskiego ośrodka.

– Chory trafił do nas dwa miesiące przed implantacją urządzenia. Był w bardzo złym stanie. Przez miesiąc wymagał tradycyjnego wspomagania przy zastosowaniu balonowej kontrapulsacji wewnątrzaortalnej z powodu ciężkiej niewydolności nerek. Dodatkowo...

– Poinformowaliśmy go, że metoda implantacji całkowicie sztucznego serca jest stosowana na świecie, ale w Polsce wykonalibyśmy ją jako pierwsi. Po precyzyjnym opisaniu wszystkich możliwych powikłań poprosiliśmy pacjenta o podjęcie decyzji, informu...

Do góry