Przypadek kliniczny

Zakrzepica zatoki jamistej – opis przypadku

lek. Dorota Borowicz1

lek. Anna Rejman1

lek. Jaromir Ziomek1

dr n. med. Waldemar Kędziora1

dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska2

prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak2

1Oddział Okulistyczny, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

2Klinika Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Adres do korespondencji:

lek. Dorota Borowicz

Oddział Okulistyczny, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

al. Jana Pawła II 10,

22-400 Zamość

e-mail: dorotajjj2@wp.pl

  • W artykule na podstawie opisu przypadku przedstawiono etiologię, epidemiologię, objawy, diagnostykę i sposoby leczenia rzadkiego, ale groźnego schorzenia, jakim jest zakrzepica zatoki jamistej
  • Wczesne rozpoznanie zakrzepicy zatoki jamistej ma kluczowe znaczenie dla dobrego wyniku leczenia   

Opis przypadku

Sześćdziesięcioośmioletnia pacjentka zgłosiła się do szpitala z powodu bólów głowy po stronie prawej i w okolicy oka prawego. W trakcie diagnostyki wykazano wysokie wartości glikemii (HbA1c 11,5% ) i ciśnienia tętniczego, wobec czego podjęto decyzję o hospitalizacji na oddziale chorób wewnętrznych. Kobieta była leczona ogólnie z powodu otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego i miażdżycy.

 

W kolejnych dniach hospitalizacji pacjentka zgłosiła zaburzenia widzenia okiem prawym (OP). Tego samego dnia skierowano ją na konsultację okulistyczną. Pacjentka podała, że dzień wcześniej zaczął jej się dwoić obraz widziany okiem prawym, obecnie nie widzi na to oko wcale. W badaniu okulistycznym: visus oka prawego – wątpliwe poczucie światła, visus oka lewego – 1,0 sc, ciśnienie wewnątrzgałkowe 14 mmHg. W dalszym badaniu oka prawego stwierdzono opadnięcie powieki górnej (ryc. 1), brak ruchomości gałki ocznej, źrenicę okrągłą, szeroką, niereagującą na światło w odruchu pośrednim i bezpośrednim (ryc. 2); OL – prawidłowe: ustawienie, ruchomość oka, odruch źreniczny na światło, przedni odcinek gałki ocznej. W badaniu dna OP po mydriazie uwidoczniono obustronnie cechy nieproliferacyjnej retinopatii cukrzycowej. Zalecono wykonanie MR głowy i oczodołów ze środkiem kontrastowym oraz konsultacje neurologiczną i laryngologiczną.

Wynik MR głowy i oczodołów wykazał brak sygnału w obrębie zatoki jamistej po prawej stronie, mogący odpowiadać zakrzepicy zatoki jamistej; asymetrię gałek ocznych (ptozę OP), pogrubiałe, ulegające silnemu wzmocnieniu mięśnie prosty dolny, przyśrod...

Wprowadzenie

Zakrzepica zatoki jamistej (CST – cavernous sinus thrombosis) jest rzadkim, zagrażającym zdrowiu i życiu schorzeniem, które może być wywołane przez infekcję w okolicy twarzy, zapalenie zatok, zapalenie tkanki łącznej oczodołu, zapalenie gardła lub...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Etiologia

Zakrzepica zatoki jamistej jest zwykle septyczna, ale może być również aseptyczna. Przypadki septyczne mogą następować po infekcjach w okolicy twarzy, szczególnie w obrębie [...]

Epidemiologia

Zakrzepica zatok jamistych obejmuje 1-4% przypadków zakrzepicy mózgowej i zatokowej, których roczna zapadalność wynosi 2-4 na milion osób, przy większej częstości występowania [...]

Objawy

Zatoki jamiste są to beleczkowate jamiste przestrzenie utworzone przez warstwy opony twardej wypełnione krwią żylną. Ta krew jest odprowadzana przez górne [...]

Leczenie

Główne leczenie opiera się na terapii przeciwdrobnoustrojowej i przeciwzakrzepowej. Terapia przeciwdrobnoustrojowa obejmuje środek przeciwbakteryjny (wankomycyna, jeśli występuje oporność na metycylinę), cefalosporynę trzeciej [...]

Podsumowanie

Zakrzepica zatoki jamistej jest rzadkim, zagrażającym życiu schorzeniem, które wymaga terapii prowadzonej przez lekarzy różnych specjalności, tj. okulistę, neurologa, specjalistę chorób [...]

Do góry