Obliczanie mocy soczewki wewnątrzgałkowej – sytuacje szczególne

dr hab. n. med. Justyna Izdebska1,2 
dr hab. n. med. Janusz Skrzypecki1,3 
prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik1,2

1Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny

3Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Justyna Izdebska

Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. W. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

e-mail: justyna_izdebska@yahoo.es

  • Formuły wykorzystywane do obliczania mocy soczewki wewnątrzgałkowej
  • Obliczanie mocy soczewki wewnątrzgałkowej u pacjentów ze stożkiem rogówki, po laserowej korekcji wzroku, po operacji zaćmy oraz przeszczepie warstwowym tylnym rogówki


Do obliczenia mocy soczewki wewnątrzgałkowej konieczny jest precyzyjny pomiar długości gałki ocznej, krzywizny rogówki, a także właściwe oszacowanie efektywnej (pooperacyjnej) pozycji soczewki (effective lens position)1.

W ostatnich latach rozwój biometrii optycznej, keratometrii oraz matematycznych formuł wykorzystywanych do obliczania mocy soczewki wewnątrzgałkowej istotnie zmniejszył akceptowalną resztkową refrakcję pooperacyjną2. Optyczny pomiar długości gałki ocznej przyniósł zwiększenie rozdzielczości oraz zmniejszenie odchylenia standardowego (0,2 mm vs 0,02 mm) w porównaniu z pomiarem immersyjnym3. Zwiększona liczba analizowanych punktów w keratometrach oraz możliwość wykorzystania pomiaru topograficznego lub tomograficznego rogówki w wybranych formułach zminimalizowały również błędy wynikające z nieprawidłowego pomiaru krzywizny rogówki4. Równolegle z rozwojem technologicznym trwały prace nad udoskonaleniem matematycznych formuł wykorzystywanych do obliczania mocy soczewki wewnątrzgałkowej. Największe zmiany w stosunku do formuł III generacji typu SRK/T czy Hoffer Q polegały na zwiększeniu liczby parametrów wykorzystywanych do oszacowania pooperacyjnej pozycji soczewki2. Obecnie większość kalkulatorów do obliczenia mocy soczewki wewnątrzgałkowej wykorzystuje nie tylko keratometrię oraz długość gałki ocznej, lecz także głębokość przedniej komory, grubość soczewki czy odległość white-to-white (WTW)2. Połączenie biometrii optycznej ze współczesnymi formułami, takimi jak Barrett Universal II, Hill-RBF (radial basis function), Kane, Olsen czy EVO (emmetropia verifying optical), pozwoliło na zwiększenie odsetka oczu z resztkową refrakcją pooperacyjną <0,5 D z 60-70% do >80%2.

Należy jednak podkreślić, że poprawa wyników w skali populacji dotyczy przede wszystkim gałek ocznych niezmienionych jatrogennie lub chorobowo oraz mieszczących się w standardowym zakresie anatomicznym. Suboptymalne wyniki obliczenia mocy soczewki...

Rola keratometrii

Rolę precyzyjnego pomiaru krzywizny rogówki w kontekście obliczania mocy soczewki wewnątrzgałkowej należy rozpatrywać dwutorowo. Pierwszy aspekt (najbardziej intuicyjny) wynika z układu optycznego, w którym obok soczewki rogówka jest jedną z dwóch...

Jeśli chodzi o szacowanie mocy soczewki wewnątrzgałkowej, to standardowy uśredniony wynik keratometrii powinien mieścić się między 43,00 D a 45,00 D2. Badania pokazują, że w tym zakresie wykorzystanie dostępnych formuł pozwala na uzyskanie najmnie...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rola długości gałki ocznej

Obliczenie mocy soczewki wewnątrzgałkowej u pacjentów zarówno z krótką gałką oczną (25 mm) związane jest ze zwiększonym prawdopodobieństwem [...]

Obliczanie mocy soczewki wewnątrzgałkowej u pacjentów ze stożkiem rogówki

Obliczenie mocy soczewki wewnątrzgałkowej u pacjentów ze stożkiem rogówki jest utrudnione ze względu na zmieniony stosunek przedniej krzywizny rogówki do tylnej oraz [...]

Obliczanie mocy soczewki wewnątrzgałkowej u pacjentów po laserowej korekcji wzroku

Modelowanie rogówki z wykorzystaniem lasera ekscymerowego (LASIK, PRK) lub femtosekundowego (SMILE) zmienia stosunek przedniej krzywizny rogówki do tylnej12. Jeśli się weźmie pod [...]

Obliczanie mocy soczewki wewnątrzgałkowej u pacjentów poddanych operacji zaćmy oraz przeszczepowi warstwowemu tylnemu rogówki

Do zmiany stosunku przedniej i tylnej krzywizny rogówki dochodzi również u pacjentów poddanych przeszczepowi warstwowemu tylnemu rogówki (DSAEK – descemet stripping automated endothelial [...]

Podsumowanie

Przed obliczeniem mocy soczewki wewnątrzgałkowej należy ocenić, czy mamy do czynienia z gałką oczną o standardowych parametrach anatomicznych, w tym ze standardowym stosunkiem przedniej [...]

Do góry