Dla pacjenta

Co to jest rak jajnika?

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi COI

Nowotwory jajnika stanowią różnorodną grupę chorób. Rozwijają się z komórek i tkanek, z których zbudowany jest jajnik. Można wyróżnić pierwotne nowotwory jajnika, a wśród nich nowotwory łagodne, graniczne oraz złośliwe. Spośród nowotworów złośliwych największą grupę stanowią raki, które rozwijają się z komórek nabłonkowych. Raki jajnika dzielimy na: surowicze, endometrioidalne, śluzowe, jasnokomórkowe, niezróżnicowane oraz mieszane. W obrębie jajnika mogą także występować guzy przerzutowe, m.in. z piersi oraz przewodu pokarmowego.

Jaka jest epidemiologia?

Zachorowalność na raka jajnika wzrasta wraz z wiekiem. Rozwija się on najczęściej u kobiet w wieku około- i pomenopauzalnym – średnia wieku to 53-55 lat. W 2015 roku odnotowano 3735 nowych zachorowań oraz 2770 zgonów.

Jakie są czynniki ryzyka?

Do czynników zwiększających ryzyko zachorowania na raka jajnika należą:

  • nosicielstwo mutacji genów BRCA1BRCA2,
  • zespoły dziedzicznego raka jajnika oraz dziedzicznego raka jajnika i piersi,
  • zespoły genetyczne, np. zespół Lyncha,
  • bezdzietność.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czy rak jajnika jest dziedziczny?

Rak jajnika może mieć podłoże dziedziczne. Najczęściej jest spowodowany mutacjami w genach BRCA1 oraz BRCA2. W przypadku stwierdzenia takich mutacji ryzyko [...]

Czy istnieją stany przedrakowe raka jajnika?

Czasami rozwój raka jajnika jest poprzedzony występowaniem niezłośliwych guzów jajnika. Rozwijają się one najczęściej u młodych kobiet przed 30. r.ż. Są [...]

Jakie są objawy?

Rak jajnika nie daje wczesnych charakterystycznych objawów. Do niespecyficznych dolegliwości zaliczamy: wzdęcia, ból w nadbrzuszu, uczucie pełności, niestrawność, objawy dyzuryczne.

Jakie badania wykonuje się, aby rozpoznać raka jajnika?

W celu rozpoznania raka jajnika lekarz przeprowadza dokładne badanie podmiotowe (zebranie wywiadu) oraz przedmiotowe (badanie fizykalne, w tym badanie ginekologiczne).

Jakie są metody leczenia?

Leczenie zależy przede wszystkim od zaawansowania choroby, rozpoznania histopatologicznego oraz wieku chorej. Podstawowym sposobem radykalnej terapii jest leczenie skojarzone – chirurgiczne [...]

Czy raka jajnika można wyleczyć?

Rokowanie oraz wyniki leczenia raka jajnika są złe. Odsetek przeżyć 10-letnich bez choroby wynosi niecałe 20 proc. Odsetek przeżyć 5-letnich w [...]

Co robić, żeby uniknąć zachorowania?

W grupie chorych ze zwiększonym ryzykiem zachorowania, tj. u nosicielek mutacji w genach BRCA1 lub BRCA2, konieczna jest bardzo czujna obserwacja. [...]

Do góry