Jak zapobiegać powikłaniom pogrypowym u chorych z niewydolnością serca?

00:03:49

prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski

Poruszane tematy:

✔️ Czy w Polsce występuje dużo pacjentów z niewydolnością serca?

✔️ Czy ryzyko sercowo-naczyniowe jest wysokie wśród pacjentów z niewydolnością serca?