Wpływ szczepienia przeciwko grypie na przebieg zakażenia COVID-19

COVID-19 jest chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2. W większości przypadków przebieg infekcji jest łagodny.

COVID-19 jest chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2. W większości przypadków przebieg infekcji jest łagodny.

U części osób, szczególnie cierpiących na choroby przewlekłe, COVID-19 może potencjalnie zagrażać życiu. Grypa to ostra infekcja wirusowa, dotycząca głównie górnych dróg oddechowych. Jej występowanie ma charakter sezonowy. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia nasilonych objawów i powikłań, dostępna jest szczepionka, którą należy przyjmować co roku.  

Okazuje się, że szczepionka przeciwko grypie może mieć więcej korzystnych właściwości. Na podstawie przeprowadzonych badań klinicznych wykazano, że może mieć ona wpływ na przebieg infekcji COVID-19. W jednej z metaanaliz uwzględniono 23 badania, w których wzięło udział łącznie ponad milion uczestników. Okazało się, że szczepienie przeciwko grypie zmniejszało ryzyko zachorowania na COVID-19 (współczynnik ryzyka = 0,74) i hospitalizacji (współczynnik ryzyka = 0,71). Jednakże w powyższej meta-analizie nie wykazano, by szczepienie zmniejszało w istotny sposób ryzyko śmierci i konieczności leczenia na oddziale intensywnej terapii (OIT). Jednocześnie autorzy wskazują kilka ograniczeń tego opracowania: uwzględnienie głównie badań obserwacyjnych i niewielką bazę badań, w których oceniano śmiertelność, hospitalizację czy przyjęcia na OIT. 

W drugiej meta-analizie uwzględniono 16 badań klinicznych, w których wzięło udział łącznie 191 496 chorych na COVID-19. Autorzy uzyskali podobne wyniki jak w poprzednio opisanej meta-analizie – szczepienie przeciwko grypie nie zmniejszało w istotny sposób ryzyka zgonu, przyjęcia na OIT, ale także konieczności hospitalizacji. Jednakże osoby zaszczepione na grypę istotnie rzadziej wymagały mechanicznej wentylacji (współczynnik ryzyka = 0.72).  

Podsumowując, szczepionka przeciwko grypie ma przede wszystkim za zadanie chronić przed ciężkim przebiegiem tego zakażenia. Okazuje się jednak, że może mieć także korzystny wpływ na infekcję COVID-19. 


Piśmiennictwo: 


Su W, Wang H, Sun C et al. The Association Between Previous Influenza Vaccination and COVID-19 Infection Risk and Severity: A Systematic Review and Meta-analysis. Am J Prev Med. 2022; 63(1): 121-130.  


Almadhoon HW, Hamdallah A, Elsayed SM et al. The effect of influenza vaccine in reducing the severity of clinical outcomes in patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep. 2022; 12(1): 14266.