Baloksawir jako nowy lek przeciwwirusowy w grypie

Grypa jest ostrą infekcją wirusową, wywoływaną przez wirusa grypy A i B.

Grypa jest ostrą infekcją wirusową, wywoływaną przez wirusa grypy A i B.

Do głównych dolegliwości z nią związanych należą gorączka, dreszcze, bóle mięśniowe i ogólne rozbicie. Pojawia się także suchy kaszel, nieżyt nosa czy ból gardła. W większości przypadków przebieg infekcji jest łagodny, a samo leczenie ma charakter objawowy. Terapie lekami przeciwwirusowymi wdraża się w sytuacji ciężkiego przebiegu zakażenia lub jeżeli chory należy do grupy ryzyka. Do niedawna w leczeniu dostępne były dwa leki aktywne wobec wirusa grypy typu A i B – oseltamiwir i zanamiwir oraz dwa działające tylko na wirusa grypy typu A – amantadyna i rymantadyna.  

Nowym lekiem przeciwwirusowym dopuszczonym do obrotu w UE w ubiegłym roku ze wskazaniem w terapii grypy jest baloksawir marboksylu. Jest to lek doustny, przyjmowany w pojedynczej dawce 40 mg dla osób o masie ciała poniżej 80 kg oraz 80 mg powyżej 80 kg. Dopuszczony został do użycia u osób powyżej 12 roku życia. Co ważne, uzyskał on wskazania do stosowania w leczeniu niepowikłanej grypy i w profilaktyce poekspozycyjnej. W obu przypadkach należy go przyjąć w ciągu 48 godzin od wystąpienia objawów lub po kontakcie z osobą podejrzewaną lub chorą na grypę. Baloksawir działa poprzez hamowanie transkrypcji genów wirusa, przez co uniemożliwia jego replikację. Wśród działań niepożądanych obserwuje się głównie reakcje alergiczne, przy czym najczęstszą z nich jest pokrzywka.  

W przeprowadzonych badaniach klinicznych potwierdzono skuteczność działania baloksawiru. W jednym z nich 610 osób otrzymało baloksawir, 309 placebo i 513 oseltamiwir. Czas do załagodzenia się objawów grypy był krótszy u badanych, którzy przyjęli baloksawir w porównaniu do placebo (odpowiednio 53,7 godziny i 80,2 godziny). Nie był natomiast istotnie krótszy w porównaniu do oseltamiwiru (tutaj 53,8 godziny). W innym badaniu oceniano skuteczność baloksawiru w profilaktyce poekspozycyjnej. 374 uczestników otrzymało lek, natomiast 375 placebo. Wśród osób z pierwszej grupy grypa rozwinęła się tylko u 1,9%, a w drugiej grupie u 13.6%.  


Piśmiennictwo: 


Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) Xofluza (baloksawir marboksylu) – www.ema.europa.eu 


Hayden FG, Sugaya S, Hirotsu N et al. Baloxavir Marboxil for Uncomplicated Influenza in Adults and Adolescents. N Engl J Med. 2018; 379: 913-923. 


Ikematsu H, Hayden FG, Kawaguchi K et al. Baloxavir Marboxil for Prophylaxis against Influenza in Household Contacts. N Engl J Med. 2020; 383(4): 309-320.