Aktualności z konferencji o HIV w 2021 r.

00:23:54

W tym roku w warunkach pandemicznych zaplanowano dwie duże europejskie konferencje o HIV. Za nami już konferencja w Berlinie, natomiast pod koniec października odbędzie się konferencja w Londynie. O przewidywanych zmianach w profilaktyce i terapii HIV/AID mówi prof. Miłosz Parczewski, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych PUM, prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Ponadto z wywiadu dowiemy się:


1. Jaki obowiązuje model postępowania w leczeniu i profilaktyce HIV?

2. Jakich terapii oczekują specjaliści i w jaką stronę podążają badania naukowe?

3. W Berlinie dyskutowano o zmianie obecnego paradygmatu terapii potrójnej skojarzonej na dwulekowe schematy leczenia, a także o stosowaniu długo działających leków do iniekcji. Na czym polegają te innowacje?

4. Jakie są zalety terapii dwulekowej w świetle badań?

5. Które grupy pacjentów odniosą korzyści, u których natomiast pacjentów nie mogą być stosowane?

6. U pacjentów z HIV częstym problemem są choroby współistniejące. Czy pod tym względem nowe schematy będą bezpieczne i nie będą prowadziły do zaostrzenia tych chorób?

7. Czy wdrożenie nowych metod nie spowoduje, że pojawi się mutacja wirusa oporna na leki?

8. Wyzwania, jakie stoją przed systemami opieki zdrowotnej to: zapewnienie terapii środowiskowej, problem pacjentów, którzy przerwali leczenie, problem szerokiego wsparcia dla pacjentów. Jakie wnioski płyną dla lekarzy w Polsce?

9. Czy profilaktyka przedekspozycyjna (PrEP) ma szansę upowszechnić się w Polsce?

10. Czy ogromy postęp jaki widzimy w dziedzinie szczepień przeciwko COVID-19, daje nowe nadzieje także na taką profilaktykę w przypadku HIV/AIDS?