Nowe terapie HIV w oparciu o rekomendacje Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS

00:24:08

Które terapie HIV są skuteczne, a przy tym minimalnie obciążające dla organizmu pacjenta? Jaką rolę w opiece nad chorymi zakażonymi HIV odgrywają w czasie pandemii koronawirusa lekarze rodzinni? – tłumaczy dr n. med. Magdalena Witak-Jędra, specjalista chorób zakaźnych z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. Z wywiadu dowiesz się m.in.:


- Jakie skutki zdrowotne może wywołać długotrwałe przyjmowanie leków antyretrowirusowych?

- Na jakie problemy zdrowotne lekarze rodzinni powinni zwrócić uwagę u pacjentów z HIV?

- Na czym polega terapia dwulekowa?

- Jaki jest profil bezpieczeństwa i skuteczność terapii dwulekowej w świetle najnowszych badań?

- Czy dwulekowe schematy leczenia są nowym standardem leczenia HIV?

- Jakie terapie dwulekowe są dostępne dla pacjentów w Polsce?

- Którym grupom pacjentów należy proponować terapię dwulekową – w świetle rekomendacji Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS?

- Jakie nadzieje wiążą się z terapią iniekcyjną?

- Jaką rolę w czasie pandemii wywołanej SARS-CoV-2 mogą odegrać lekarze rodzinni –wspomagając specjalistów chorób zakaźnych - w nowoczesnej opiece nad pacjentami z HIV/AIDS?

- Czy jeśli pacjent uzyskał pozytywny wynik tekstu na HIV, to jego lekarz rodzinny powinien wdrożyć leczenie zgodnie z zasadą „testuj i lecz”?

- W jaki sposób lekarz rodziny może przyczynić się do lepszej opieki nad pacjentem?