Jedyny taki test – kampania na Światowy Dzień AIDS

Zakażenie HIV rozpoznawane jest od ponad 4 dekad.

Zakażenie HIV rozpoznawane jest od ponad 4 dekad.

Mimo znacznego wysiłku edukacyjnego, wielu ciekawych i angażujących kampanii informacyjnych osoby żyjące z HIV nadal borykają się z licznymi problemami. Można je podzielić na 4 grupy. Pierwszą z nich jest stygmatyzacja. Lęk przed zaszufladkowaniem sprawia, że pacjenci nie chcą mówić o zachowaniach, które mogą skutkować zakażeniem, a lekarze nie mają odwagi o nie pytać. I tutaj wyłania się drugi problem – niedostateczne testowanie, a więc opóźnienie diagnozy. Z jednej strony chorzy niezdiagnozowani zarażają kolejne osoby, z drugiej – ci, których status serologiczny zostanie poznany późno, nie są w stanie w pełni skorzystać z możliwości współczesnej farmakoterapii. W Polsce co roku przeprowadzana jest kampania informacyjna propagująca wiedzę o HIV i AIDS. W tym roku jej motyw przewodni brzmi: „Jedyny taki test”. Celem działań jest zwiększenie świadomości na temat możliwości testowania się, co jest szczególnie istotne po 2 latach pandemii, podczas której punkty testowania nie funkcjonowały w pełni sprawnie, oraz wobec nakładającej się na to migracji wojennej, która jest źródłem nowych chorych, często niestety niezdiagnozowanych i zdrowotnie zaniedbanych. 

W Światowym Dniu AIDS warto podkreślić, że obecnie chorzy zdiagnozowani wcześnie mają możliwość leczenia na tyle skutecznego, że ich średni czas życia nie różni się od czasu przeżycia osoby zdrowej. Problemem (trzecim) jest to, aby w odpowiednim momencie trafili pod opiekę specjalistycznego ośrodka. 

Zakażeniu HIV można również zapobiegać. Rozpowszechnienie profilaktyki przedekspozycyjnej, wzrost świadomości jej istnienia i oswojenie także internistów, ginekologów, lekarzy rodzinnych z tą formą pomocy osobom z grup ryzyka to czwarte wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej, ale też dla samych narażonych. 

Współcześnie życie osób zakażonych wirusem HIV może być długie, bez istotnych ograniczeń, bez zakaźności i bez stygmatyzacji. O tym warto pamiętać nie tylko 1 grudnia! 


Bibliografia: 

Strona internetowa – www.worldaidsday.org 

Krajowe Centrum ds. AIDS – www.aids.gov.pl