Zakażenia HIV w populacji osób starszych – czy to się w ogóle zdarza?

Według danych amerykańskiego Centrum ds. Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) w 2018 roku ponad 50% wszystkich chorych żyjących z HIV w USA miało 50 lat i powyżej, a wśród pacjentów z noworozpoznanym zakażeniem HIV osoby w wieku ponad 50 lat stanowiły aż 16,6%. Statystyki te pokazują jak istotnym, i jednocześnie często bagatelizowanym problemem, jest zakażenie HIV w populacji osób starszych. Powiększanie się populacji starszych osób żyjących z HIV wynika z tego, iż z jednej strony dzięki skutecznemu leczeniu długość życia pacjentów zakażonych znacznie się wydłużyła, a z drugiej osoby w starszym wieku coraz częściej podejmują ryzykowne zachowania seksualne, czemu mogą sprzyjać stabilizacja materialna, małe prawdopodobieństwo zajścia w ciążę, wdowieństwo, a także zmniejszenie obciążeń wynikających z posiadania dzieci. Niestety u pacjentów należących do starszych grup wiekowych rozpoznanie zakażenia HIV jest często stawiane w zaawansowanym stadium choroby, co w tej populacji jest szczególnie niekorzystne – odpowiedź immunologiczna po włączeniu leków antyretrowirusowych jest, przynajmniej w pierwszych latach leczenia, słabsza, niż u osób młodszych, a niska liczba limfocytów CD4 dodatkowo przyspiesza procesy starzenia się. Wreszcie, samo zakażenie HIV potęguje ryzyko rozwoju chorób związanych z wiekiem – udowodniono, iż choroby układu sercowo-naczyniowego, osteoporoza czy nowotwory HIV-niezależne rozwijają się u osób HIV(+) wcześniej, niż w populacji ogólnej. Dlatego też nie wolno wykluczać możliwości zakażenia wirusem HIV jedynie na podstawie wieku chorego i niezależnie od „numeru PESEL” proponować pacjentom testowanie w tym kierunku. Zalecenia PTN AIDS 2022. 

Centers for Disease Control and Prevention. Diagnoses of HIV infection in the United States and dependent areas, 2018 (Updated). HIV Surveillance Report, 2020; vol. 31:1-119. Published May 2020. 

Althoff KN, Justice AC, Gange SJ, et al. Virologic and immunologic response to HAART, by age and regimen class [published correction appears in AIDS.2011 Jan 28;25(3):397]. AIDS. 2010;24(16):2469-2479. doi:10.1097/QAD.0b013e32833e6d14 

Feinstein MJ, Hsue PY, Benjamin LA, et al. Characteristics, Prevention, and Management of Cardiovascular Disease in People Living With HIV: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2019;140(2):e98-e124. doi:10.1161/CIR.0000000000000695