Krztusiec – różne objawy i aktualnie zalecane postępowanie

Omówmy to na przypadkach

Redaktor działu: dr n. med. Anna Zawadzka-Krajewska Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Krztusiec – różne objawy i aktualnie zalecane postępowanie

lek. Bogusława Banasiak
dr n. med. Anna Zawadzka-Krajewska

Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM

Adres do korespondencji: lek. Bogusława Banasiak, Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa; e-mail: redakcja@medical-tribune.pl

Opis przypadku 1

Chłopiec w wieku trzech miesięcy z nieobciążonym wywiadem okołoporodowym, z rozpoznanym ambulatoryjnie atopowym zapaleniem skóry został przyjęty do kliniki z powodu silnego kaszlu.

Od 10 dni u dziecka występował nieżyt nosa i nasilający się kaszel, który od dwóch dni był napadowy. Opisując charakter kaszlu, rodzice używali określeń „pianie” oraz „zanoszenie się”. Dodatkowo kaszlowi towarzyszyły zaczerwienienie twarzy i wymioty. Epizody nasilały się w czasie snu. W okresie między napadami kaszlu dziecko było pogodne, aktywne, chętnie jadło. Chłopiec był trzykrotnie konsultowany ambulatoryjnie – do leczenia włączono fenoterol z bromkiem ipratropium w nebulizacji, bez efektu terapeutycznego. Niemowlę było szczepione zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.

W wywiadzie epidemiologicznym stwierdzono nasilony kaszel u matki oraz nieżyt nosa i kaszel u siostry uczęszczającej do przedszkola, w wywiadzie rodzinnym – alergiczny nieżyt nosa i astmę w dzieciństwie u matki.