Szczepienie przeciw krztuścowi u kobiet w ciąży

Krztusiec nazywany jest chorobą ponownie pojawiającą się (re-emerging disease), zachorowania występują głównie wśród nastolatków i dorosłych oraz nieuodpornionych noworodków i niemowląt, dla których starsze grupy wiekowe stanowią najczęstsze źródło zakażenia.

Szczepienie przeciw krztuścowi u kobiet w ciąży

dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch

Pediatra, epidemiolog, specjalista zdrowia publicznego

Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch

Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Oczki 3, 02-007 Warszawa

tel. 22 621 5256, e-mail: anitsch@wum.edu.pl

Krztusiec nazywany jest chorobą ponownie pojawiającą się (re-emerging disease), zachorowania występują głównie wśród nastolatków i dorosłych oraz nieuodpornionych noworodków i niemowląt, dla których starsze grupy wiekowe stanowią najczęstsze źródło zakażenia. Strategie szczepień przeciw krztuścowi obejmują: uniwersalne szczepienia niemowląt, dzieci i nastolatków, szczepienia przypominające u dorosłych, stosowane co 10 lat, strategię kokonową szczepień oraz szczepienia kobiet w ciąży. Szczepienia ciężarnych z użyciem szczepionki Tdpa, optymalnie wykonywane w 27-36 tygodniu ciąży, uznawane są za bezpieczną i najskuteczniejszą metodę zapobiegania zachorowaniom na krztusiec u najmłodszych dzieci, które ze względu na ograniczenia wiekowe nie mogą być zaszczepione, otrzymały niewystarczającą do pełnej ochrony liczbę dawek szczepionki lub szczepienia są u nich odraczane lub opóźniane.

Epidemiologia krztuśca

Pomimo pojawienia się skutecznych programów szczepień na całym świecie, krztusiec (koklusz), pozostaje istotną przyczyną zachorowalności i śmiertelności wśród niemowląt. Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization, WHO) szacuje, że każ...