Krztusiec aktualny w każdym wieku – seria przypadków

W celu zobrazowania i ułatwienia zastosowania w praktyce wiedzy teoretycznej zawartej w artykule „Krztusiec – informacje podstawowe” przedstawiamy Państwu serię przypadków pacjentów pediatrycznych, którzy w krótkich odstępach czasu byli hospitalizowani w jednym szpitalu.

W celu zobrazowania i ułatwienia zastosowania w praktyce wiedzy teoretycznej zawartej w artykule „Krztusiec – informacje podstawowe” przedstawiamy Państwu serię przypadków pacjentów pediatrycznych, którzy w krótkich odstępach czasu byli hospitalizowani w jednym szpitalu.

Krztusiec aktualny w każdym wieku – seria przypadków

lek. Bartosz Siewert
prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki

Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Adres do korespondencji: lek. Bartosz Siewert

Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań; e-mail: bartosz.siewert@gmail.com

  • Miejsce krztuśca w diagnostyce różnicowej przewlekającego się suchego kaszlu
  • Diagnostyka i leczenie krztuśca w praktyce
  • Prezentacja przypadków pacjentów hospitalizowanych z powodu krztuśca


W celu zobrazowania i ułatwienia zastosowania w praktyce wiedzy teoretycznej zawartej w artykule „Krztusiec – informacje podstawowe” przedstawiamy Państwu serię przypadków pacjentów pediatrycznych, którzy w krótkich odstępach czasu byli hospitalizowani na naszym oddziale (tab. 1). Były to dzieci w różnym wieku, u których obserwowano podobne objawy. Chorzy zostali zdiagnozowani oraz byli leczeni zgodnie z obowiązującymi standardami. U żadnego z nich nie stwierdzono powikłań choroby.