Szczepienia personelu medycznego – dlaczego warto to robić?

Rola szczepień w walce z chorobami zakaźnymi. Szczepienie narzędziem do ochrony nie tylko zdrowia pacjentów, lecz także zdrowia pracowników medycznych i ich rodzin. Szczepienie jako profilaktyka hejtu lub procesu sądowego.

Szczepienia personelu medycznego – dlaczego warto to robić?

dr n. med. Justyna Tymińska

Indywidualna praktyka lekarska

Adres do korespondencji:

dr n. med. Justyna Tymińska

Prywatna indywidualna praktyka lekarska

e-mail: justyminska@gmail.com

  • Rola szczepień w walce z chorobami zakaźnymi
  • Szczepienie narzędziem do ochrony nie tylko zdrowia pacjentów, lecz także zdrowia pracowników medycznych i ich rodzin
  • Szczepienie jako profilaktyka hejtu lub procesu sądowego

Wprowadzenie

Za sprawą nowego koronawirusa (SARS-CoV-2 – severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) w ciągu kilku miesięcy wzrosła świadomość ludzi na temat tego, jak dużym problemem dla zdrowia publicznego może być choroba zakaźna. Potrzeba opracowania szczepionki przeciwko COVID-19 eksponuje rolę szczepień w walce z chorobami zakaźnymi. Obecnie społeczeństwa na całym świecie doświadczają negatywnych skutków związanych z zakażeniami personelu medycznego. Dlatego szczepienia tej grupy zawodowej nabrały w krótkim czasie szczególnego znaczenia.

Korzyści płynące ze szczepień pracowników medycznych

Korzyści dla pracowników medycznych i ich rodzin

Wykonywanie szczepień wśród personelu medycznego przynosi wiele korzyści. Jedną z nich jest niewątpliwie ochrona własnego zdrowia przez tę grupę osób. Personel medyczny z racji wykonywanego zawodu jest bowiem bardziej narażony na choroby zakaźne n...