Krztusiec diagnoza krztusca 16 9
szczepienia kaszel krztusiec

Diagnoza krztuśca na podstawie objawów klinicznych – aktualne wytyczne

Wytyczne w praktyce

Diagnoza krztuśca na podstawie objawów klinicznych – aktualne wytyczne

dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch

Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Oczki 3, 02-007 Warszawa

Decyzja o zastosowaniu celowanego leczenia (antybiotyków makrolidowych) w przypadku podejrzenia zachorowania na krztusiec zwykle opiera się na występujących objawach (diagnoza kliniczna), rzadziej wykonywane są badania laboratoryjne potwierdzające zakażenie.1 W artykule przedstawiono aktualne wytyczne dotyczące diagnostyki krztuśca u dzieci i dorosłych opierającej się na objawach klinicznych.


W tworzeniu nowych rekomendacji zastosowano metodologię polecaną przez American College of Chest Physicians (CHEST) oraz grupę roboczą Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation.2 Panel ekspertów oparł swoje zalecenia na wynikach przeglądu systematycznego, a ostateczną klasyfikację stworzono dzięki konsensusowi z zastosowaniem metody delfickiej. Kluczowe pytanie zadane podczas przeglądu systematycznego brzmiało: „Jak możemy precyzyjnie zdiagnozować pacjentów z krztuścem w grupie chorych z kaszlem jedynie na podstawie cech klinicznych?”.2

Wyniki przeglądu systematycznego wskazują, że: