Paląca kwestia: NLPZ a mikroskopowe zapalenie jelita grubego - co to oznacza dla pacjentów?

Specjaliści wiążą mikroskopowe zapalenie jelita grubego (MZJG) z wieloma czynnikami. Jest wśród nich palenie tytoniu i leki, takie jak NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne), kwas acetylosalicylowy, inhibitory pompy protonowej, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i statyny. Ale czy wszystkie są w podobnym stopniu odpowiedzialne za zaostrzenia u pacjentów z już zdiagnozowaną chorobą?

W niedawnym badaniu wzięto pod lupę tylko osoby z MZJG potwierdzonym w biopsji. Obserwowano je średnio przez 5 lat, monitorując w tym czasie liczbę kursów terapii doustnym budesonidem. Okazało się, że tylko niesteroidowe leki przeciwzapalne podnosiły ryzyko zaostrzeń (OR 2,88, 95% CI 1,11-7,43). Pozostałe preparaty nie miały na nie wpływu. Autorzy badania zalecają pacjentom z MZJG szczególną ostrożność przy korzystaniu z NLPZ, zaś prowadzącym ich lekarzom, by szukali alternatywnych do nich leków.

Piśmiennictwo:

https://academic.oup.com/ecco-jcc/article/18/Supplement_1/i1453/7586715