Jak badać i leczyć pacjenta z bólem przewlekłym w ramach podstawowej opieki zdrowotnej? – cz. 3. Skuteczna terapia po diagnozie.

00:10:08

Kolejnym krokiem, który powinien wykonać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej po przeprowadzeniu diagnostyki pacjenta z bólem przewlekłym, jest wdrożenie właściwej terapii bólu. Taka terapia powinna rozpocząć się od próby znalezienia przyczyny bólu. A jeśli przyczyna jest już znana – można przystąpić do leczenia przyczynowego, którego wynikiem zazwyczaj jest ustąpienie lub znaczne zmniejszenie bólu. Leczenie przyczynowe zawsze idzie w parze z leczeniem objawowym, opierającym się na odpowiedniej farmakoterapii i metodach niefarmakologicznych.

Co jednak może zrobić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku, gdy nie jest w stanie znaleźć przyczyny dolegliwości bólowych lub ich przyczyna jest niemożliwa do usunięcia? Jakie leczenie powinien wdrożyć w takiej sytuacji?

Na te pytania w trzeciej części prelekcji odpowiada Magdalena Kocot-Kępska, lekarz anestezjolog i ekspertka w zakresie leczenia bólu.

Z wideo dowiesz się także m.in.:

• Jak wdrożyć leczenie objawowe? 

• Czym jest i na czym polega nowoczesna koncepcja leczenia objawowego — leczenie multimodalne?

• Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze leczenia przeciwbólowego, by zwiększyć skuteczność i bezpieczeństwo terapii?

• Jakie korzyści przynosi stosowanie terapii multimodalnej?

• Dlaczego w terapii bólu łączy się leki o różnych miejscach i mechanizmach działania?

• Jak wybrać właściwy lek w farmakoterapii bólu?

• Czym jest drabina analgetyczna WHO i dlaczego należy ją stosować w leczeniu bólu?

• W jakich 4 przypadkach należy skierować pacjenta do specjalistycznej poradni leczenia bólu?