Jak mierzyć siłę bólu z pomocą karty oceny natężenia bólu – nowego elementu dokumentacji pacjenta?

00:14:51

Ból to subiektywne odczucie, które informuje człowieka, że coś złego dzieje się z jego organizmem. Odczucie to można porównać do alarmu: gdy coś jest nie tak, ból ostrzega nas, abyśmy zwrócili uwagę na problem. Ból może mieć charakter ostry lub przewlekły, czyli krótkotrwały albo długotrwały. Z kolei z perspektywy medycznej ból jest obecnie uważany za jeden z pięciu istotnych życiowo parametrów – tuż obok oddychania, stanu układu krążenia, stanu świadomości czy funkcjonowania układu endokrynnego. Z tego właśnie powodu mierzenie natężenia bólu i jego ocena jest jednym z kluczowych elementów skutecznego procesu terapeutycznego i postępowania przeciwbólowego.

Jednak jako że ból jest doznaniem subiektywnym i wielowymiarowym, jego ocena w głównej mierze opiera się na informacjach uzyskiwanych od pacjenta. By ułatwić lekarzom to zadanie, powstało wiele narzędzi wspierających specjalistów w zbieraniu od pacjentów informacji na temat stopnia natężenia bólu. Jednym z nich jest Karta oceny natężenia bólu — nowy element dokumentacji pacjenta, wprowadzony w 2023 roku przez Ministerstwo Zdrowia.

Jak mierzyć natężenie bólu z pomocą Karty oceny natężenia bólu? Co warto wiedzieć o używanych powszechnie skalach mierzenia bólu?

Na te pytania odpowiada w materiale wideo prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek, uznany ekspert w zakresie anestezjologii i leczenia bólu.

Z filmu można dowiedzieć się także m.in.:

• Na czym polega mierzenie natężenia bólu przy pomocy skal VAS i NRS?

• Jak mierzy się natężenie bólu w przypadku dzieci i chorych, z którymi nie ma kontaktu?

• Przy użyciu jakich skal powinna być prowadzona ocena natężenia bólu w Karcie oceny natężenia bólu?

• Jakie informacje trzeba uzyskać od pacjenta przy wypełnianiu Karty?

• Jak często powinno się dokonywać oceny bólu, by móc ocenić skuteczność terapii?

• W jaki sposób dokonać prawidłowej oceny bólu u pacjenta w wieku podeszłym?

• Na czym polega skala oceny natężenia bólu Doloplus-2 i jakie mierzy parametry?

• Czym jest behawioralna skala oceny bólu (BPS) i jak z niej korzystać?

• Jakie metody wykorzystuje się do całościowej oceny pacjentów bólowych?