Ból emocjonalny i psychiczny

Diagnozowanie chorób, których objawy nie są widoczne od razu, stanowi wyzwanie dla lekarzy. Emocje związane z cierpieniem to obszar, który wymaga specjalnego podejścia do pacjenta, przede wszystkim zrozumienia oraz empatii. Ból emocjonalny i psychiczny odnoszą się do doświadczeń dyskomfortu lub cierpienia, które mają swoje źródło w wewnętrznej sferze chorego. Zazwyczaj trudno je zdefiniować, ponieważ silnie związane są z indywidualnymi odczuciami danej osoby.  

Ból emocjonalny może pojawić się na skutek przeżytej traumy i związany jest z trudnymi doświadczeniami jak utrata bliskiej osoby, przemoc, wypadek, czy inne nagłe sytuacje życiowe, z jakimi trzeba się zmierzyć. Wspomniany ból może przejawiać się w postaci depresji, lęków, zaburzeń snu czy problemów z koncentracją. Wsparcie terapeutyczne, psychoterapia, wsparcie społeczne oraz czas to kluczowe elementy w procesie zdrowienia po przeżyciu traumy emocjonalnej. Ważne jest zrozumienie, że każdy z nas reaguje w inny sposób na traumę. Kluczowe jest również dostosowanie pomocy do indywidualnych potrzeb danego pacjenta. 

Depresja i smutek, czy choroby psychiczne także mogą wywoływać głęboki ból emocjonalny, utrudniający codzienne funkcjonowanie chorego. Depresja może nasilać subiektywne odczuwanie bólu, gdzie próg tolerancji jest modyfikowany przez czynniki emocjonalne. Pacjent znacznie silniej odczuwa ból fizyczny i ocenia go jako nie do wytrzymania. Tworzy się błędne koło. Zaczynają się uruchamiać katastroficzne myśli, które mogą doprowadzić do samobójstwa1. 

Długotrwały lub intensywny stres może skutkować powstaniem bólu emocjonalnego, wpływając negatywnie na zdrowie psychiczne. 

Ból psychiczny przejawia się w postaci lęków i fobii, które mogą doprowadzić do ogromnego dyskomfortu oraz ograniczać codzienne funkcjonowanie. Intensywnego bólu psychicznego doświadczają osoby ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak zaburzenia lękowe, schizofrenia czy niektóre zaburzenia osobowości. Niskie poczucie własnej wartości, brak pewności siebie i problemy z akceptacją samego siebie mogą również prowadzić do powstania bólu psychicznego.  

Rozumienie i radzenie sobie z bólem emocjonalnym oraz psychicznym wymaga profesjonalnej pomocy, takiej jak terapia psychologiczna lub psychiatryczna. Ważne jest, aby osoby doświadczające tego rodzaju bólu szukały wsparcia specjalistów zdrowia psychicznego oraz osób bliskich. Praca nad radzeniem sobie z bólem emocjonalnym i psychicznym może być procesem długotrwałym, ale z czasem może przynieść znaczącą poprawę jakości życia, również w kontekście współwystępujących objawów somatycznych.