OZZL: szereg osób walczących z COVID-19 pozbawiono dodatków

Większe wynagrodzenia przydzielane w sposób krzywdzący dla wielu pracowników

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy interweniował u ministra zdrowia w sprawie wypłaty dodatków dla osób wykonujących zawód medyczny walczących z SARS-CoV-2. W ocenie ZK OZZL dodatki są przyznawane niewłaściwe, w sposób krzywdzący dla wielu pracowników i sprzeczne z duchem wprowadzonych przepisów.
Dodatki wprowadziło Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 kwietnia 2020 r. Jak wyjaśnia w piśmie do ministra zdrowia Krzysztof Bukiel, szef OZZL, przyjęty przez NFZ ze wsparciem MZ sposób interpretacji przepisów  pozbawił dodatków szereg osób mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2. Jako uzasadnienie wskazuje się brak formalnego wyodrębnienia komórek organizacyjnych, w których udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Zdaniem OZZL czasowe zmiany organizacyjne związane z przystosowaniem podmiotów leczniczych do walki z COVID-19 nie podlegają zgłoszeniu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Dlatego faktyczne tworzenie komórek organizacyjnych, w których udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej wyłącznie w tym celu, nie znajduje formalnego potwierdzenia.
Ponadto sposób stosowania postanowień rozporządzenia przez NFZ jest całkowicie sprzeczny z ratio legis tych przepisów.
Jako przykład związkowiec wymienia Uniwersytecki Szpital w Krakowie, któremu Małopolski Oddział NFZ odmówił środków na dodatkowe wynagrodzenia dla osób wykonujących zawód medyczny na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2. „Pomimo skierowanej przez Dyrektora Szpitala prośby o pomoc w przedmiotowej sprawie Ministerstwo Zdrowia ograniczyło się jedynie do wskazania przepisów, nie pochylając się merytorycznie nad zaistniałym problemem. Podobnych sytuacji jak w Uniwersyteckim Szpitalu w Krakowie jest w Polsce więcej. Tytułem przykładu należy wskazać np. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, Centrum Medyczne w Łańcucie” – czytamy w piśmie.
Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zaapelował o „podjęcie wszelkich niezbędnych działań” w celu wypłaty dodatku dla wszystkich osób wykonujących zawód medyczny mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2. – Aby z jednej strony stało się zadość deklaracjom pana ministra, że narażanie życia i zdrowia przez te osoby zostanie docenione, z drugiej zaś, by osób tych, z uwagi na rozgoryczenie stanowiskiem NFZ, nie brakło w przyszłości – wyjaśnił przewodniczący Bukiel.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować