Webinaria

Sponsorzy

Kierownik Naukowy: dr hab. Hanna Czajka

 • 23.09.2020
 • 17:00
 • 180 min.
zapisz się
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w drugim spotkaniu z cyklu Akademia Pediatry 2020.
 
Drugie spotkanie (23 września) poświęcone będzie tematyce trudności w diagnozowaniu i różnicowaniu chorób zakaźnych.
 
Uczestnicy pierwszego spotkania Akademii Pediatry 2020, którzy zapisali się na wydarzenie na naszej stronie, są również zapisani na wszystkie cztery terminy (26.08, 23.09, 21.10 oraz 17.11). Nie trzeba dokonywać ponownego zapisu.


⭐️⭐️⭐️ Pragniemy poinformować wszystkich lekarzy, że za udział w wydarzeniu otrzymają Państwo 2 punkty edukacyjne!


👉 Agenda (spotkanie 23.09)
 
17:00-17:05 Powitanie Wykładowców i Uczestników
 
17:05-17:25 Płonica, choroba Kawasakiego czy COVID-19? Problemy diagnostycznoterapeutyczne – dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska
 
17:25-17:35 Pytania i odpowiedzi
 
17:35-17:55 Zaburzenia w obrazie morfologii krwi obwodowej w trakcie i po przebyciu najczęstszych infekcji zakaźnych – co powinno wzbudzić nasz niepokój, a kiedy wystarczy tylko obserwacja? – dr n. med. Hanna Czajka
 
17:55-18:05 Pytania i odpowiedzi
 
18:05-18:25 Szczepienie 6w1 – sprzymierzeniec pediatry w dobie COVID-19 , wykład sponsorowany firmy GSK - Małgorzata Boś, Dział Medyczny GSK

18:25-18:35 Pytania i odpowiedzi

18:35-18:55 WYKŁAD SPONSOROWNY Angelini - prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

18:55-19:05 Pytania i odpowiedzi

19:05-19:25
Nieprawidłowe wskaźniki czynności wątroby u dziecka – kiedy podejrzewamy etiologię zakaźną? – dr hab. n.med. Ewa majda-Stanisławska
 
19:25-19:35 Pytania i odpowiedzi
 
19:35-19:55 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u dziecka – algorytmy postępowania od poradni po postępowanie szpitalne – Łukasz Przysło
 
19:55-20:05 Pytania i odpowiedzi
 
20:05 Zakończenie, podziękowanie Wykładowcom i uczestnikom
 
Zeszłoroczna edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem lekarzy, została bardzo wysoko oceniona merytorycznie i organizacyjnie. Niestety bieżąca sytuacja epidemiologiczna nie pozwala nam spotkać się z Państwem podczas stacjonarnej konferencji, w związku z czym podjęliśmy decyzję o organizacji kolejnego cyklu Akademii Pediatry w formule spotkań on-line.
 
Akademia Pediatry 2020 to cykl czterech spotkań, w których poruszane będą różne zagadnienia. Zapisując się na jeden termin, możesz wziąć udział we wszystkich spotkaniach.
 
👉 Podczas tegorocznych spotkań mówić będziemy m. in. o:
☑ profilaktyce chorób zakaźnych; (26 sierpnia)
☑ trudnościach w diagnozowaniu i różnicowaniu chorób zakaźnych; (23 września)
☑ niebezpieczeństwach, które niosą ze sobą choroby zakaźne u dzieci z chorobami współistniejącymi; (21 października)
☑ szczepieniach w szczególnych sytuacjach klinicznych; (17 listopada).
 
Najbardziej aktualną wiedzą medyczną będą dzielić się z Państwem m.in. członkowie Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. Do współpracy przy tegorocznej edycji zaprosiliśmy również lekarzy specjalistów, m.in neonatologa, i anestezjologa.
 
Pomimo zmiany formuły spotkania ze stacjonarnej na wydarzenie on-line, będą Państwo mogli aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu, zadawać pytania Wykładowcom oraz prowadzić dyskusje za pośrednictwem czatu.


Terminy pozostałych spotkań:

21 października (niebezpieczeństwa, które niosą ze sobą choroby zakaźne u dzieci z chorobami współistniejącymi)
17 listopada (szczepienia w szczególnych sytuacjach klinicznych)

Logo bar2

prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski

 • 24.09.2020
 • 18:30
 • 60 min.
zapisz się
Choć grypę najczęściej wiążemy z infekcjami dróg oddechowych, to wirus grypy wykazuje powinowactwo do wielu tkanek i narządów, namnaża się w nich, uszkadzając je i prowadząc do groźnych następstw.


Związek między grypą a zapaleniem mięśnia sercowego, zapaleniem osierdzia, zaostrzeniem przewlekłej niewydolności serca, chorobą wieńcową, zawałem serca, nagłymi zgonami z przyczyn kardiologicznych jest znany od lat i jest dobrze udokumentowany. W tym roku pojawiło się nowe zagrożenie jakim jest infekcja koronawirusem.


Część ekspertów wyraża obawy, że nałożenie się dużej liczby osób z objawami COVID-19 na dużą liczbę przypadków grypy, jaką co roku obserwujemy w miesiącach jesienno-zimowych może zwiększyć transmisję wirusa i w konsekwencji liczbę osób z powikłaniami ze strony układu krążenia. Dlatego w tym roku szczególnie podkreśla się duże znaczenie szczepień przeciwko grypie.

Zagadnienia, które będą poruszone w czasie webinarium:
- rozpowszechnienie zakażenia koronawirusem, trendy w epidemiologii COVID-19
- powikłania grypy
- mechanizm pojawiania się powikłań grypy
- zapobieganie grypie i jej powikłaniom, szczególnie kardiologicznym

Mt gr logo1

Wykładowcy: prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki i prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

 • 29.09.2020
 • 18:30
 • 60 min.
zapisz się
- ryzyko sercowo-naczyniowe i metaboliczne u chorych psychiatrycznych
- wpływ leków stosowanych w psychiatrii  na czynniki ryzyka chorób układu krążenia (zaburzenia lipidowe, otyłość, cukrzyca)
- trudności w modyfikowaniu czynników ryzyka metodami niefarmakologicznymi
- optymalny wybór leków hipolipemizujących, ze szczególnym naciskiem na zalecenia praktyczne
- specyfika pacjentów stosujących leki przeciwpsychotyczne
- naturalny przebieg schizofrenii jako niezależny pozafarmakologiczny czynnik ryzyka zespołu metabolicznego
- strategie farmakoterapeutyczne obarczone najmniejszym ryzykiem metabolicznym

Archiwum

Logo bar

dr n. med. Justyna Tymińska i mec. dr n. praw. Radosław Tymiński

 • 31.08.2020
 • 60 min.
zobacz nagranie

Szanowni Państwo,
webinarium „Organizacja pracy w gabinecie lekarza oraz przychodni w dobie pandemii – trudne zagadnienia prawne”, które organizowaliśmy 30 czerwca 2020 r., cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy od Państwa dziesiątki pytań dotyczących prawidłowej organizacji pracy, komunikacji z pacjentem oraz natury prawnej. Trwająca nadal pandemia ma ogromny wpływa na to, w jaki sposób funkcjonują gabinety i przychodnie lekarskie. Pojawiają się nowe problemy komunikacyjne wynikające m.in. z telewizyt,  a lekarze mierzą się z narastającą frustracją pacjentów i hejtem.


Wiemy, że mają Państwo nadal mnóstwo pytań i wątpliwości. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zapraszamy do udziału w II części webianrium „Organizacja pracy w gabinecie lekarza oraz przychodni w dobie pandemii – trudne zagadnienia prawne – sesja pytań i odpowiedzi”. Podczas transmisji na żywo postaramy się odpowiedzieć na wszystkie nadesłane przez Państwa pytania.


Już teraz zachęcamy do przesyłana pytań za pomocą specjalnego formularza, który znajduje się poniżej. Pytania będzie można również zadawać podczas transmisji na żywo.


Przejdź do formularza >


Zachęcamy do zadawania pytań oraz udziału w webinarium. Na pytania będą odpowiadać dr n. praw. Radosław Tymiński i dr n. med. Justyna Tymińska.

- wspólny patomechanizm bólu i depresji
- bólowa maska depresji
- farmakoterapia depresji przebiegającej z bólem
- interakcje przy farmakoterapii bólu u pacjentów z depresją

- przyczyny neurorozwojowe depresji
- obraz kliniczny depresji w zależności od wieku
- leczenie depresji w różnych grupach wiekowych
- ryzyko związane z farmakoterapią depresji

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA
OBSERWUJ NAS NA