Webinaria

Microsoftteams image %2835%29

prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Balsam

 • 08.03.2021
 • 18:30
 • 30 min.
zapisz się

Zapraszamy Państwa do udziału w cyklu cotygodniowych webinarów poświęconych tematyce kardiologicznej. Rozmowy z ekspertami przeprowadzi dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Balsam przedstawiając najnowsze zalecenia i wytyczne postępowania w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego. Wśród naszych wybitnych gości znajdą się między innymi: Prof. Katarzyna Mizia-Stec, Prof. Piotr Jankowski, Prof. Marcin Grabowski, Prof. Artur Mamcarz.

U około 10% pacjentów z nadciśnieniem tętniczym stwierdza się oporność na leczenie. O tym, na ile wynika ono z niewłaściwego doboru leków lub ich nieskuteczności, a na ile z niestosowania się pacjentów do zaleceń, podczas kolejnego webinarium w cyklu „Kardioexpress” porozmawiają dr hab. n. med. Paweł Balsam oraz prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie, krajowy konsultant w dziedzinie hipertensjologii. Podczas wywiadu przedstawione zostaną gotowe schematy postępowania w powyższych sytuacjach, opracowane na podstawie rekomendacji Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH) oraz rekomendacje Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Agenda:

1. Jakie są przyczyny oporności nadciśnienia tętniczego?
2. Kiedy należy poszukiwać wtórnego nadciśnienia tętniczego?
3. Kiedy i w jaki sposób należy diagnozować rzadkie przyczyny wtórnego nadciśnienia tętniczego?
4. Co zmieniły aktualne wytyczne europejskie i polskie w podejściu do opornego nadciśnienia tętniczego?
5. Na ile uproszczenie terapii pozwala dobrze kontrolować „oporne” nadciśnienie tętnicze?

- -

ℹ️ Uczestnicy poprzednich spotkań Kardioexpress, którzy zapisali się na wydarzenie na naszej stronie, są również zapisani na wszystkie pozostałe terminy. Nie trzeba dokonywać ponownego zapisu.

Nie mogłeś uczestniczyć w spotkaniu?
Nagrania z poprzednich webinarów możesz obejrzeć po zalogowaniu na naszej stronie. Więcej >Logo mt gr angelini novartis

prof. Andrew Chan (Szwajcaria) oraz prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

 • 09.03.2021
 • 18:30
 • 60 min.
zapisz się

✔️ Patomechanizm rozwoju depresji u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym: procesy biologiczne, psychologiczne, a może działania niepożądane niektórych leków?
✔️  Organizacja wspólnej opieki neurologicznej i psychiatrycznej w przypadku współchorobowości
✔️  Wybór optymalnego sposobu leczenia pacjentów z SM w przypadku współwystępowania depresji
✔️  Miejsce fingolimodu i siponimodu w schematach leczenia stwardnienia rozsianego

- - -

ℹ️ Uczestnicy pierwszej edycji "Psychiatria bez granic", którzy zapisali się na wydarzenie na naszej stronie, są również zapisani na wszystkie pozostałe terminy drugiej edycji. Nie trzeba dokonywać ponownego zapisu.

Nie mogłeś uczestniczyć w spotkaniu?
Nagrania poprzednich webinarów możesz obejrzeć po zalogowaniu na naszej stronie Więcej >


1. Problem narastania oporności bakterii na antybiotyki obniża skuteczność antybiotykoterapii u polskich pacjentów.
2. Jak odróżnić przeziębienie od grypy.
3. Kaszel jako wspólny objaw przeziębienia i grypy – rekomendacje leczenia kaszlu w infekcjach u dzieci.
4. Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwkaszlowych w praktyce klinicznej.
5. COVID-19 – objawy kliniczne u dzieci i rekomendacje leczenia.
6. Wieloukładowy zespół zapalny u dzieci po COVID-19.
7. Profilaktyka zakażeń bakteryjnych (Streptococcus pneumoniae) w infekcjach wirusowych.
8. Rola glutationu w infekcjach wirusowych.
9. Leczenie mukoaktywne w COVID-19.
10. Rekomendacje leczenia zapalenia gardła.

- - -


Gdzie znajdę nagrania z poprzednich webinarów?
Nagrania dostępne są na naszej stronie w sekcji medVOD. Zobacz nagrania >

Logo bar %281%29

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki, prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa

 • 09.04.2021
 • 18:30
 • 120 min.
zapisz się

prof. dr hab. n. med.  Piotr Gałecki
• Dlaczego pandemia wyzwala epidemię zaburzeń psychicznych? Jak nie przeoczyć niepokojących objawów w gabinecie POZ lub podczas teleporady?
• Czy choroby psychiczne w dobie pandemii przebiegają inaczej? I czy leczy się je inaczej?
• Powikłania psychiczne po przebytym zakażeniu COVID-19 (mgła mózgowa, obniżenie zdolności poznawczych, otępienie) – wskazówki postępowania

prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
• Pacjenci z chorobami przewlekłymi układu nerwowego (choroba Parkinsona, Alzheimera, stwardnienie rozsiane) – czy wymagają specjalnego nadzoru?
• Ostre choroby układu nerwowego (np. udar niedokrwienny) w dobie pandemii COVID - trudności w diagnostyce, terapii i dostępie do lekarza.
• Nierozpoznane choroby układu nerwowego – jak zniwelować skutki opóźnionej diagnozy?


--

Gdzie znajdę nagrania z webinarów z cyklu Pacjent w dobie pandemii?
Nagrania z webinarów dostępne są na naszej stronie w sekcji medVOD. Zobacz nagrania >


Loga2 %281%29

dr n. med. Maria Maślińska

 • 12.05.2021
 • 18:30
 • 60 min.
zapisz się
✔️ Nowoczesne podejście do badania przedmiotowego schematem Goldberga UC San Diego's Practical Guide to Clinical Medicine (ucsd.edu)
✔️ Kryteria radiologiczne rozpoznania choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego Americal College of Rheumathology
✔️ Badania laboratoryjne niezbędne do rozpoznania
✔️ Podsumowanie na podstawie studium przypadków miejsce ASU w leczeniu choroby zwyrodnieniowej

Archiwum

Logo1

Prelegenci: dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas oraz dr hab. n. med. Ernest Kuchar, Moderator: lek. med. Mateusz Babicki

 • 04.03.2021
 • 90 min.
zobacz nagranie
Przyczyny infekcji dróg oddechowych oraz wpływ pandemii na zachorowalność
Problem rosnącej antybiotykooporności - powody i konsekwencje
Infekcje gardła - nowoczesne metody leczenia
Infekcje zatok, oskrzeli, płuc - nowoczesne sposoby leczenia

Belka mt lundbeck

prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski, lek. med. Jolanta Klemens

 • 26.02.2021
 • 120 min.
zobacz nagranie
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w webinarium „Nowe i stare leki przeciwpsychotyczne – wady, zalety. Praktyczne zastosowanie LAI". Spotkanie dostarczy najnowszych informacji dotyczących nowych leków przeciwpsychotycznych oraz tego jak prezentują się one na tle innych leków stosowanych w leczeniu schizofrenii już od wielu lat. Czy profil ich bezpieczeństwa i skuteczności znacząco różni się na przykład od arypiprazolu? W trakcie spotkania usłyszą też Państwo praktyczne informacje dotyczące zastosowania leków przeciwpsychotycznych o przedłużonym działaniu w codziennej praktyce ambulatoryjnej. Jak przekonać pacjenta do rozpoczęcia terapii lekiem przeciw psychotycznym w postaci iniekcji? Jakie były wyniki leczenia w perspektywie długoterminowej? Jakim pacjentom powinniśmy najczęściej zaproponować takie leczenie?

Loga angelini

prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

 • 24.02.2021
 • 60 min.
zobacz nagranie
✔️ Duszność i przewlekły kaszel zmorą pacjentów z POChP, COVID-19 i nie tylko
✔️ POChP jako choroba będąca jednym z najważniejszych czynników ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 i zgonu oraz dlaczego tak jest?
✔️ Aktualne rekomendacje dotyczące leczenia pacjentów z POChP
✔️ Próby farmakologicznego ograniczania duszności i przewlekłego kaszlu u pacjentów z POChP i COVID-19
✔️ Czy jesteśmy w stanie uchronić pacjentów z POChP przed ciężkim przebiegiem COVID-19?
DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA
OBSERWUJ NAS NA