NFZ oficjalnie zaleca ograniczać zabiegi i oszczędzać łóżka

Planowane przyjęcia ponownie wstrzymane

Aby minimalizować ryzyko transmisji infekcji COVID-19 oraz zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo – informuje w komunikacie na swojej stronie internetowej NFZ.
Fundusz zaznacza, że ograniczenie nie powinno dotyczyć planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.
Zwraca też uwagę, że przy ograniczeniu lub zawieszeniu udzielania świadczeń należy wziąć pod uwagę przyjęty plan leczenia oraz wysokie prawdopodobieństwo pobytu pacjenta po zabiegu na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.
Zalecenie dotyczy przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu przeprowadzenia diagnostyki, zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych. Wśród zabiegów, które należy ograniczać, NFZ wymienia: endoprotezoplastykę dużych stawów, duże zabiegi korekcyjne kręgosłupa, zabiegi naczyniowe na aorcie brzusznej i piersiowej, pomostowanie naczyń wieńcowych, zabiegi wewnątrzczaszkowe, duże zabiegi torakochirurgiczne, nefrektomię, histerektomię.
Jednocześnie NFZ przypomina, że w każdym przypadku odroczenia terminu udzielenia świadczenia należy indywidualnie ocenić oraz wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów, a także prawdopodobieństwo jego pogorszenia oraz potencjalne skutki.
Przypomnijmy, że pierwszy raz planowe zabiegi szpitale wstrzymały w marcu. Odmrażanie oddziałów zaczęło się w maju.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować