Lekarze pytają o dodatek covidowy

Większe wypłaty otrzymali tylko wybrańcy

Choć dodatek za pracę z pacjentami chorymi na COVID-19 miał być wypłacony w grudniu, to do tej pory otrzymało go zaledwie 19,42% lekarzy - wynika z badania ankietowego przeprowadzonego przez Porozumienie Rezydentów.
Sondaż badający, czy lekarze otrzymali dodatkowe uposażenie za pracę z pacjentami covidowymi przeprowadziło Porozumienie Rezydentów w dniach 30 grudnia - 1 stycznia wśród 1308 lekarzy.
Odpowiedź: „tak, otrzymałem dodatek” wskazało 19,42% respondentów. Najczęściej zgłaszano, że pieniądze zostały wypłacone w związku z pracą na oddziale II i III stopnia zabezpieczenia (18,27%). Poza tym dodatek był wypłacany za pracę na szpitalnym oddziale ratunkowym lub na izbie przyjęć (0,76%) i przy skierowaniu przez wojewodę (0,38%). Co istotne, zgłaszano przypadki, w których przyznany dodatek był zaniżony względem wytycznych Ministerstwa Zdrowia (1,83%).
Odpowiedź „nie otrzymałem dodatku” wskazało 78,98%. Większość odpowiedzi dotyczyła braku należności za pracę na oddziale II i III stopnia zabezpieczenia (74,46%). Nie wypłacano też dodatkowych kwot za pracę na SOR-ze i IP (4,43%), czy przy skierowaniu przez wojewodę (0,08%).
Podwójnego wynagrodzenia nie otrzymało także wielu medyków pracujących na oddziałach I stopnia zabezpieczenia czy w POZ, również z pacjentami z dodatnim wynikiem testu na COVID-19 - tym lekarzom według Ministerstwa Zdrowia dodatek za pracę nie przysługuje.
Część (0,76%) ankietowanych lekarzy uzyskała dodatek za pracę na SOR-ze i IP, ale nie za pracę na oddziale II i III poziomu (0,76%).
Odpowiedź „Nie wiem, czy dodatek mi przysługuje” wskazało 0,84%.
Przypomnijmy, że od 1 listopada dodatek wynosi 100% wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Jednocześnie maksymalna kwota dodatku nie może być wyższa niż 15 tys. zł.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować