Obowiązkowe szczepienia medyków - szczegóły

Od marca niezaszczepiony personel nie przyjmie pacjenta

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 dla pracowników placówek medycznych, farmaceutów oraz studentów kierunków medycznych. Jak dokładnie wygląda przepis? Jak i do kiedy udowodnić fakt zaszczepienia? Czy będą wyjątki? Oto szczegóły:
Projekt nakłada obowiązek zaszczepienia przeciwko COVID-19 następujących osób:
1. osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;
2. osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
3. studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego.
Osoby te mają obowiązek poddać się szczepieniu ochronnemu i uzyskać unijne cyfrowe zaświadczenie COVID najpóźniej do 1 marca 2022 r.  
Wymagane jest więc zaszczepienie się szczepionkami przeciwko COVID-19 schematem podstawowym: dwoma dawkami lub jedną dawką, zależnie od charakterystyki produktu leczniczego danej szczepionki.
Obowiązek szczepienia dotyczy też takiej sytuacji, kiedy do 1 marca 2022 r. upłynie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Ponadto osoba legitymująca się certyfikatem o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19, może po 30 dniach od uzyskania pozytywnego testu poddać się szczepieniu ochronnemu przeciw COVID-19. Certyfikat ozdrowieńca nie jest przeciwskazaniem do szczepienia się. Jego termin ważności 180 dni nie ogranicza prawa do wystawienia UCC po szczepieniu przeciw COVID-19.
Obowiązek szczepień obejmuje tylko te osoby, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do szczepienia.
Minister zdrowia informując o podpisaniu rozporządzenia podziękował samorządom medycznym za wsparcie idei wprowadzenia obowiązku szczepień dla zawodów medycznych. Samorządy zawodowe lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów we wtorek we wspólnym stanowisku rekomendowały wprowadzenie regulacji. Oznacza to, że od marca niezaszczepiony medyk nie będzie mógł podjąć pracy w bezpośrednim kontakcie z pacjentami.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować