Samorząd lekarski broni fizjoterapeutów przed obniżką stawek

Koszty działalności rosną, ale NFZ obniża wycenę świadczeń

Przeciwko obniżeniu wyceny świadczeń fizjoterapii domowej zaprotestowała Naczelna Rada Lekarska. – Zmiany będą prowadziły do ograniczenia dostępu do rehabilitacji domowej i pogorszenia stanu zdrowia wielu pacjentów – ostrzega NRL.
Nowe propozycje wycen znalazły się w projekcie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, które określa warunki kontraktów na rehabilitację leczniczą oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.
NRL argumentuje, że aktualna sytuacja gospodarcza oraz wymogi związane z zachowaniem reżimu sanitarnego spowodowały znaczący wzrost kosztów świadczeń. Obniżenie wyceny jest więc nieuzasadnione, tym bardziej, że już teraz udzielanie świadczeń rehabilitacji odbywa się poniżej realnych kosztów. - Przyjęcie projektowanych zmian będzie prowadziło zatem do znacznego ograniczenia dostępu do rehabilitacji domowej, a w konsekwencji również do pogorszenia stanu zdrowia wielu pacjentów – ostrzega NRL.
NRL krytykuje rozwiązanie polegające na niejednolitym traktowaniu pacjentów, w zależności od tego, czy pod danym adresem zamieszkuje jeden czy więcej pacjentów. Nie wiadomo, dlaczego w przypadku dwóch lub więcej pacjentów zamieszkujących pod tym samym adresem przewiduje się rozliczenie świadczenia poprzez wyszczególnienie dwóch produktów rozliczeniowych.
Samorząd lekarski dodaje, że popiera uwagi do projektu zarządzenia zgłaszane przez środowisko fizjoterapeutów oraz Krajową Izbę Fizjoterapeutów.
KIF stanowczo zaprotestowała przeciwko nowym wycenom. Podkreśla, że w proponowanym projekcie odchodzi się od płacenia za procedurę, a także obniża wyceny świadczeń fizjoterapii domowej, choć od wielu lat są one niedoszacowane. KIF przypomina o panującej wysokiej inflacji, wzroście kosztów działalności, w tym płac i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom w obliczu pandemii.
Według KIF, działania NFZ mogą doprowadzić do likwidacji podmiotów.
KIF zwróciła się bezpośrednio do fizjoterapeutów oraz pacjentów, o składanie opinii do „haniebnego" projektu do NFZ, Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

id