Jakie szkolenia są wymagane, by wykonywać szczepienia przeciwko grypie?

Dentyści, fizjoterapeuci, farmaceuci i diagności laboratoryjni zyskali nowe kompetencje

Dentyści, fizjoterapeuci, farmaceuci i diagności laboratoryjni mogą już przygotowywać się do wykonywania szczepień przeciwko grypie, a także do kwalifikowania pacjentów. Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenia w tej sprawie.
Wymienione grupy zawodowe zyskały uprawnienia do kwalifikowania i wykonywania szczepień przeciwko grypie u dorosłych dzięki nowelizacji ustawy zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych z listopada tego roku. Konieczne jednak było rozporządzenie, które określi kwalifikacje, jakimi muszą wykazać się te grupy personelu.
Jakie wymogi trzeba spełnić? W świetle nowego rozporządzenia, osoby mogą przeprowadzić szczepienie, jeżeli:
1.    Odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej, lub
2.    Posiadają co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.
Alternatywnie do powyższych wymagań, przeprowadzanie szczepień przez wymienione grupy zawodowe będzie możliwe po uzyskaniu dokumentu potwierdzającego ukończenie łącznie szkolenia:
1.    teoretycznego w zakresie przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia przeciw COVID-19, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, oraz
2.    praktycznego, którego program zatwierdziło Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, obejmującego naukę podania szczepionki w postaci iniekcji domięśniowej oraz podjęcia działań w przypadku wystąpienia nagłej reakcji alergicznej lub innego stanu zagrożenia życia pacjenta następującego bezpośrednio po przeprowadzeniu szczepienia, realizowanego w warunkach symulowanych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego lub uczelni prowadzącej kształcenie na kierunku lekarskim.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować