Likwidacja stażu na razie rok później

Resort wstrzymuje wdrażanie kontrowersyjnych zmian

Ważna zapowiedź Ministerstwa Zdrowia dotycząca kształcenia lekarzy. Termin wejścia w życie nowych rozwiązań dotyczących stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów został przesunięty o rok, czyli z 1 styczna 2022 r. na 1 stycznia 2023 r. – poinformował Piotr Bromber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.
Jak wyjaśnił, minister zdrowia powołał dwa nowe zespoły:
•    do spraw opracowania propozycji zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty
•    do spraw opracowania propozycji rozwiązań prawnych i organizacyjnych regulujących pracę studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą − „Praca dla studenta”.
Gremia te mają rozstrzygnąć, czy możliwe jest lepsze wykorzystanie czasu studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, w szczególności ostatniego roku, na praktykę czynności zawodowych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Przesunięcie wejścia w życie reformy stażu podyplomowego jest konieczne, gdyż wdrażanie nowych rozwiązań może kolidować z rekomendacjami wskazanymi przez zespoły.
Przepisy dotyczące przesunięcia terminu wejścia w życie nowych rozwiązań dotyczących stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów zostały uchwalone przez Sejm 2 grudnia 2021 r. i podpisane przez Prezydenta RP 27 grudnia 2021 r.
Wiceminister Bromber zapewnił, że resort zdrowia w pracach nad zmianą koncepcji kształcenia przed- i podyplomowego uwzględni opinie ekspertów. Wdrażanie zmian będzie prowadzone płynnie, z zachowaniem jakości kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów.
Przypomnijmy – o zniesienie obowiązkowego stażu zawodowego dla lekarzy wystąpiła w październiku 2021 r. Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM). Minister zdrowia poparł ten pomysł.
Decyzja ta spotkała się jednak z ostrą krytyką. Jej przeciwnicy podnoszą, że staż podyplomowy w obecnym systemie jest niezbędnym etapem szkolenia, przygotowującym do podjęcia pracy i pełnej odpowiedzialności za decyzje dotyczące zdrowia i życia ludzkiego. Ich zdaniem nie można zlikwidować stażu podyplomowego bez szkody zarówno dla młodych lekarzy, jak i pacjentów.


id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować