Co zmieni odwołanie pandemii?

Minister Niedzielski włącza pomarańczowe światło

- Odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – te słowa znalazły się w opublikowanym 9 maja projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakończenia stanu epidemii w Polsce.
Zgodnie z dokumentem 16 maja stan epidemii zostanie zastąpiony przez stan zagrożenia epidemicznego.
Zmiana nie jest zaskoczeniem - minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział ją już w piątek 6 maja. Porównał  ją do zmiany światła z czerwonego na pomarańczowe. Kolejnych decyzji można się spodziewać we wrześniu, gdy rozpocznie się powrót do szkół i pracy.
Co w praktyce oznacza zmiana dla ochrony zdrowia? Różnica między oboma stanami jest nieduża, szczególnie że obostrzenia zostały już zniesione, np. obowiązek izolacji czy kwarantanny, a także noszenia maseczek w miejscach publicznych. Wyjątkiem jest obowiązek noszenia maseczek w budynkach, w których znajduje się podmiot leczniczy. Zlikwidowano też oddziały covidowe i szpitale tymczasowe. Ponadto lekarze nie kierują do punktów wymazowych na testy PCR. Badanie szybkimi testami antygenowymi odbywa się w POZ.
Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zarówno stan epidemii jak i zagrożenia epidemiologicznego umożliwiają:
- czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
- czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
- czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
- wprowadzenie zakazu organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
- wprowadzenie obowiązku wykonania określonych zabiegów sanitarnych,
- nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
- czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;
- czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;
- obowiązek poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
- obowiązek stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów;
- obowiązek poddania się kwarantannie;
- czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;
- nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;
- nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;
- zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
- nakaz określonego sposobu przemieszczania się;
- nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować