Lekarze będą mogli kupować leki i szczepionki z pominięciem aptek?

Pracodawcy RP apelują o łatwiejszy dostęp do szczepionek

Umożliwienia lekarzom kupowania szczepionek bezpośrednio w hurtowniach domagają się Pracodawcy RP w apelu skierowanym do ministra zdrowia.
− Z uwagi na systematyczne podnoszenie poziomu wyszczepialności społeczeństwa konieczne jest wprowadzanie rozwiązań systemowych, które będą umożliwiały zawodom medycznym oraz pacjentom uzyskanie łatwiejszego dostępu do szczepionek. Konieczne jest zatem podjęcie działań zmierzających do poszerzenia kategorii leków, które praktyki lekarskie mogą nabywać z hurtowni farmaceutycznej – uzasadniają w piśmie do ministra Adama Niedzielskiego.
Organizacja zrzeszająca pracodawców przypomina, że praktyki lekarskie mają problemy prawne z obrotem szczepionek – w ramach obecnie obwiązujących przepisów nie mogą nabywać szczepionek bezpośrednio z hurtowni farmaceutycznych.
– Dlatego też przedmiotowy projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych z dnia 29 kwietnia 2022 r. powinien umożliwiać lekarzom lub wykonującym zawód w ramach praktyki zawodowej zakup produktów immunologicznych wykorzystywanych do przeprowadzania szczepień, o których mowa w art. 18 i art. 19 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń́ i chorób zakaźnych u ludzi – czytamy w stanowisku.
Zgodnie ze zgłoszoną poprawką, par. 1 pkt 7 ma otrzymać brzmienie: Podmiotami uprawnionymi do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych są:
„Lekarz lub lekarz dentysta wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej – w zakresie produktów immunologicznych wykorzystywanych do przeprowadzania szczepień, o których mowa w art. 18 i art. 19 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”.
Oznacza to, że lekarze i lekarze dentyści mogliby kupować zarówno szczepionki do szczepień obowiązkowych, jak i zalecanych.
Czy apel okaże się skuteczny? Wcześniej już Pracodawcy RP domagali się od ministra zdrowia możliwości nabywania produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych przez poradnie specjalistyczne.
Z początku resort stawiał warunek dysponowania przez taką placówkę apteką szpitalną lub działem farmacji szpitalnej. Ostatecznie jednak postulat został przyjęty i w aktualnym projekcie rozporządzenia poradnie specjalistyczne są uprawnione do kupowania leków, nie muszą przy tym mieć apteki czy działu farmacji.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować