Niedzielski o projekcie ustawy: gwarantuje systematyczny wzrost pensji

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia już w rękach posłów

O przyjęciu na posiedzeniu rządu 17 maja projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego poinformował w mediach społecznościowych minister zdrowia Adam Niedzielski. Nowe wynagrodzenia mają obowiązywać od 1 lipca.
– To przełomowa ustawa dla polskich medyków, która gwarantuje systematyczny wzrost pensji. Uwzględniamy w niej istotną rolę pielęgniarek – napisał Adam Niedzielski.
Według szacunków wejście w życie projektu ustawy będzie kosztowało NFZ i budżet państwa jeszcze w tym roku ponad 7 mld zł.
Projekt ustawy, w tym tzw. wskaźników pracy, od początku budził emocje. Do propozycji, które wypracowała Komisja Trójstronna jeszcze pod koniec ubiegłego roku, zgłoszono bardzo dużo, często sprzecznych, uwag.
Wśród nich pojawiło się m.in. żądanie objęcia ustawą pracowników administracji i obsługi technicznej, a także przeniesienia techników radiologii do wyższej grupy przyszeregowania. Związki oczekiwały także twardego zapisu, aby w placówkach płace pracowników nieobjętych ustawą nadążały za średnim wzrostem płac.
Z krytyką spotkał się brak zapewnienia finansowania podwyżek. Związkowcy domagają się, by ok. 7 mld zł na podwyżki było zapisane w ustawie podwyżkowej (o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych), a nie opierało się na zapewnieniach ustnych urzędników NFZ.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, podobnie jak lekarski samorząd zawodowy, nie zgadza się z propozycjami resortu, m.in. dla specjalistów – 1,45. Jednak naruszenie jakiegokolwiek przyjętego wskaźnika spowodowałoby żądania kolejnych grup zawodowych.
Jak wygląda nowa tabela wynagrodzeń minimalnych od lipca 2022 roku?
•    Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – współczynnik 1,45, wynagrodzenie 8210,67 zł brutto
•    Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 1,29, wynagrodzenie 7304,66 zł brutto
•    Lekarz albo lekarz dentysta bez specjalizacji – współczynnik 1,19, wynagrodzenie 6738,41 zł brutto;
•    Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – współczynnik 0,95, wynagrodzenie 5379,40 zł brutto
•   Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik 1,02, wynagrodzenie 5775,78 zł brutto
•    Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 0,94, wynagrodzenie 5322,78 zł brutto
•    Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny  wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny – współczynnik 0,86, wynagrodzenie 4869,78 zł brutto
•    Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – współczynnik 1, wynagrodzenie 5662,53 zł brutto
•    Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim – współczynnik 0,78, wynagrodzenie 4416,77 zł brutto
•    Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego – 0,65, wynagrodzenie 3680,64 zł brutto.
Teraz projekt trafi do Sejmu.

id