Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej kompletuje skład

Potrzeba 60 mobilnych medyków

Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej przy premierze, który będzie niósł pomoc medyczną poza granicami kraju, może już rozpocząć kompletowanie obsady. Ustawa powołująca nowy organ została opublikowana w Dzienniku Ustaw.
Projekt ustawy pojawił się w bezpośredniej reakcji na sytuację w Ukrainie. W skład 60-osobowego zespołu wejdą specjaliści medyczni, ale także inni niezbędni do prowadzenia akcji ratunkowej oraz udzielania wsparcia humanitarnego poza terytorium Polski. Poszukiwani będą: lekarze, lekarze dentyści, ratownicy medyczni, pielęgniarki, położne, diagności laboratoryjni.
Za przeprowadzenie naboru do Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej odpowiada szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. On też będzie nadzorował jego pracę.
Szefa ZPHM wybierze premier.
Do zadań ZPHM będzie należało:
1. Zapewnianie natychmiastowej i niezbędnej pomocy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub osobom, u których w przypadku opóźnienia udzielenia wysokospecjalistycznej pomocy medycznej może dojść do stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, w tym:
- prowadzenie akcji ratunkowo-ewakuacyjnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej będących ofiarami wypadków i innych zdarzeń nagłych,
- zabezpieczanie medyczne akcji związanych z zapewnieniem pomocy obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin będącym obywatelami innych państw, w tym ewakuacji zagrożonych osób do miejsca bezpiecznego.
2. Prowadzenie działań humanitarnych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wypełnianiem zobowiązań państwa wynikających z przepisów lub umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w tym:
- udzielanie wsparcia innym państwom w działaniach ratunkowych podejmowanych na ich terytorium,
- udzielanie wsparcia humanitarnego.
3. Prowadzenie akcji transportowo-medycznych związanych z zapewnieniem przewozu z terytorium innego państwa lub na to terytorium.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować